top of page

Christelijke antwoorden
voor emotiecode, spiertesten en new age-vragen

little boy looking shocked

Is de emotiecode veilig voor christenen? Hoe krijgt deze tool toegang tot het onderbewustzijn?  Ben jij een christen die zich afvraagt over The Emotion Code, spiertesten  (soms aangeduid als (Applied Kinesiology) (AK) , en de oprichter, Dr. Bradley Nelson?  Ook vraag je je misschien af of dit New Age, tovenarij, hekserij of op een of andere manier verbonden is met het Ouija-bord of waarzeggerij._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Als u op zoek bent naar de waarheid, vindt u hier verwijzingen uit de bijbel, evenals antwoorden op uw vragen voor zover mogelijk uit medisch onderzoek.

Dit artikel kwam tot stand als antwoord op vele bedroefde christenen die mij deze vragen stelden.

Staat u mij toe eerst één ding te bespreken.  We leerden klassieke natuurkunde op school, die waarschijnlijk het filter vormt waardoor we beoordelen hoe de wereld werkt.  Sindsdien is het gebied van de kwantumfysica enorm uitgebreid en kan het nu veel vragen beantwoorden die de klassieke natuurkunde niet kon beantwoorden (en nog steeds is). 

Hier is een voorbeeld daarvan:  een van de grootste wonderen van de natuur is het wonder van de metamorfose.  We kunnen dit zien in de transformatie van een kikkervisje in een kikker.  Dit kan niet goed worden verklaard met alleen klassieke fysica, maar vereist kwantumfysica om de hiaten op te vullen.

 

De informatie waarmee u hier wordt gepresenteerd, kan u een beetje oprekken als u niet bekend bent met kwantumfysica. Er zullen veel referenties worden gegeven die u desgewenst verder kunt nastreven.  Ik hoop dat je uit deze discussie komt met een diepere waardering voor de grootsheid en verwondering over de hele schepping om ons heen.  

 

Ik verwelkom uw wens om vragen te stellen om de waarheid in deze zaken te zoeken, zodat u het juiste kunt doen - zonder dat de schaduw van twijfel blijft hangen.  En zo zou het moeten zijn.

Please allow me to address one thing first.  We learned classic physics in school, which likely set the filter through which we judge how the world works.  Since then, the field of quantum physics has expanded greatly and can now answer many questions that classic physics was (and still is) not able to answer.

Overzicht van behandelde onderwerpen:

#1  Preamble
#2  Op zoek naar wijsheid
#3  Een voorbeeld van real-life resultaten


#4  Bijbelse principes van Gods genade en voorziening  - En we gaan ook in op de verklaring: _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cf58d_bad5cf58d
    “We zijn misleid door het gebed van Dr. Bradley Nelson tot God omdat 
      dit is geen bijbels gebed tot de ware Gd.

#5  Zijn wij wezens van pure energie zoals Dr. Bradley stelt?
#6  Wat moeten  Wetenschappers over ons zeggen als wezens van pure energie? 
#7  Kunnen onze energievelden worden gemeten?


#8  Zijn chakra's demonisch of "New Age"?
#9  Is deze tovenarij, hekserij of op een andere manier verbonden met het Ouija-bord of waarzeggerij?

#10  Kan het onderbewustzijn een stem hebben?
#11  Kan er iets zijn dat 'universele intelligentie' wordt genoemd?


#12  Kunnen we emoties echt "wissen"?
#13  Kunnen emoties vaak voorkomen?  En waar vinden we deze emoties?

#14  Does It Matter of het boek/film "The Secret" over mensen praat als "pure energie" of spieren gebruiken  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-5813694-de-bbcde-513654 3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc31941905- 5 ?
#15  Is spiertesten (toegepaste kinesiologie) AK een new age-methode en is deze geldig?

#16  Hoe Jezus zei om een zaak te beoordelen.
#17  Bijbelse verwijzingen over hoe te bidden voor onderscheidingsvermogen en wijsheid.
#18  Conclusion  & Een laatste woord

#1  Preamble 

Voordat ik betrokken raakte bij de Emotiecode, bracht ik tijd in onderscheiding en gebed door met het zoeken naar de wil van Gd in deze kwestie van de Emotiecode.  Ik wilde er zeker van zijn dat de Emotiecode veilig voor mij was als christen.

Ik ga nu een stukje van mijn achtergrond delen.

Ik kom uit een verpleegkundige achtergrond met 23 jaar actieve dienst als gediplomeerd verpleegkundige.  Dat was genoeg tijd om getuige te zijn van de gebrokenheid en verwonding die buiten het bereik van verpleging vielen.  Veel mensen verlieten de Public Health Clinic waar ik 3 jaar in Alberta, Canada werkte, volkomen gebroken van geest. We verzorgden hun lichamen, zoals de kliniek bedoeld was, maar we konden hun gebroken hart of hun gewonde ziel niet genezen.   Toen, gedurende de volgende 20 jaar, terwijl ik in de geriatrie werkte,  Ik zag menig stervende patiënt huilen om hun kinderen die ze in hun jeugd hadden vervreemd.  Ze wilden het goedmaken voordat ze deze wereld verlieten, en hun kinderen wilden er niets van hebben! Er was van alle kanten gebrokenheid, hartzeer, woede en onvergevingsgezindheid.  Daar had ik als verpleegster geen remedie voor.   Ik vond het vervelend om getuige te zijn van al dit lijden.  Ik had een antwoord nodig.

Ik begon mijn carrière als gediplomeerd verpleegster met de bedoeling 'het lijden te verlichten'.  Nadat ik met pensioen was gegaan, had ik dat doel nog steeds niet naar mijn tevredenheid bereikt.  Ja, ik kalmeerde koortsige wenkbrauwen, hield stervende handen vast toen ze deze wereld verlieten, en deed al het werk dat een verpleegster zou doen.  Toch, ondanks alle verpleging die iemand kon doen, leden deze mensen nog steeds in hun geest, lichaam en ziel. Wat was het antwoord? Het gebeurde dat toen ik het Emotion Code-boek van Dr. Bradley Nelson las, ik een  “aha”-moment had.  "Dit zou het antwoord kunnen zijn!", dacht ik.

nurse with stethescope

Was dit het antwoord op de wens hoe ik 'het lijden kon verlichten'?  Zou dit het hulpmiddel kunnen zijn waar ik mijn hele leven naar op zoek was?  De volgende vraag was:  "Is dit van Gd"? Dan:  "Moet ik dit doen?"   Dus begon ik mijn koortsachtige zoektocht om deze vragen te beantwoorden.  Feverish - omdat er levens op het spel stonden - en ik moest weten of dit het juiste was voor mij om mee bezig te zijn, of niet.

Het is mijn hoop en verwachting dat dit materiaal de modderige wateren rond deze vragen over de Emotie Code als een levensvatbaar hulpmiddel voor christenen zal opklaren.

OPMERKING:  Het gebruik van de term "Gd". 

Deze term wordt gebruikt als een teken van respect voor die Joodse mensen die "de naam" als zo heilig beschouwen dat hij niet kan worden geschonden of verwijderd als hij eenmaal is geschreven.

#2  We beginnen met Gd om wijsheid te vragen 

Er staat in Jakobus 1:5 NBV Als iemand van jullie wijsheid mist, moet hij Gd vragen, die gul aan iedereen geeft zonder fouten te vinden en het zal hem worden gegeven. NBV Als iemand van u wijsheid mist, laat hem dan vragen aan Gd, die aan alle mensen vrijelijk geeft, en hem niet verwijt; en het zal hem gegeven worden.

Laten we om wijsheid vragen.

"Want de Heer schenkt wijsheid!  Uit zijn mond komen kennis en begrip." Spreuken 2:6

#3 Een voorbeeld van resultaten uit het echte leven

EC & SRT Safe Recommended.png

Het artikel is een waargebeurd verhaal van een van mijn klanten, genaamd Liz.  Ze komt uit Florida.  Ze deelt haar hart met jou, zodat jij ook worden vrijgelaten.

Als je gekneusd en/of gebroken bent, weet dan dat wat Elizabeth heeft meegemaakt, jij ook kunt.  Niet alleen werd ze bevrijd van vele pijnlijke herinneringen en fysieke ervaringen, maar ook van haar relatie met Jezus en de Vader is aanzienlijk gegroeid.  Haar verhaal is ontroerend.  Ik hoop dat je het met plezier leest.  Klik op de afbeelding om het verhaal te lezen .

#4  Bijbelse principes van Gods barmhartigheid en voorziening

Er zullen veel vragen komen waarop we geen direct antwoord in de Schrift hebben.  Dus daarom moeten we kijken naar bijbelse principes om tot een conclusie te komen over wat te kiezen en wat te vermijden.

 

Dit gedeelte over bijbelse principes zal helpen bij het beantwoorden van vragen over chakra's, spiertesten en andere vragen die later in dit artikel uitgebreider worden behandeld.

Voor nu zullen we dit specifiek richten om de eerste vraag in deze lijn te beantwoorden:

"We zijn misleid door het gebed van Dr. Bradley Nelson tot God, omdat dit geen bijbels gebed tot de ware Gd is".  

De eerste vraag die we moeten stellen is:

Is Gd goed?  Ja.  Zal Gd ons iets geven dat niet goed is?  No.  

Zou deze gave van de Emotiecode van Gd kunnen komen?  Nou, als hij goed is, en hij geeft goede gaven.  Misschien.

Maakt het echt uit of Dr. Bradley Nelson mormoon is of niet?  Going back to James 1:5  it zegt:  “He _cc781905--5cde-1361905--5cde zonder fouten te vinden.”  Keyword "alle".  Hij geeft aan iedereen.  Zelfs als Dr. Bradley Nelson geen perfect begrip van Gd heeft, (volgens christelijke overtuigingen),  Dr. Bradley Nelson volgt, voor zover hij weet, een bijbels principe.  

Het principe is dit:  vraag de Vader in de naam van Jezus Christus om wijsheid. Dat is wat Dr. Bradley deed, voor zover hij wist.   Ik geloof dat de Vader dat zal eren.  Misschien was onze vader ook in angst bij ze zag al het lijden en wachtte gewoon tot iemand die vraag zou stellen.

In het Nieuwe Testament lezen we vaak dat Jezus bedroefd was over het lijden waarvan hij getuige was.  Since Jezus is de perfecte weerspiegeling van de Vader, dan weten we dat de Vader ook bedroefd om ons lijden.  Zou Hij ons niet iets willen geven om ons lijden te verlichten?

a gift in the hand

Gd WIL ons tenslotte goede gaven geven.  Gedurende de hele bijbelse geschiedenis gebruikte Gd veel mensen buiten het geloof om de gelovigen te zegenen.  Er zijn twee voorbeelden uit het Oude Testament:

Lees Esra. Koning Cyrus, koning van Perzië, gaf toestemming en betaalde de bouw van een tempel in Jeruzalem. Was het juist voor het Joodse volk om betaling te accepteren van een niet-Jood? Merk op dat het een ongelovige was die ervoor koos om de gelovigen te zegenen.

Toen het volk eindelijk vrij was om Egypte te verlaten, legde Gd het de Egyptenaren dan niet op het hart om de Joden te zegenen?

mensen met geschenken als ze gingen? Hadden ze deze geschenken niet moeten aannemen omdat ze van ongelovigen waren?

Dit zijn slechts twee voorbeelden in het Oude Testament.

In het Nieuwe Testament was er een zekere centurio die bekend stond om zijn financiële gaven waarmee hij de synagoge bouwde. Lucas 7:4 zegt iets interessants:  Toen ze tot Jezus kwamen, smeekten ze Hem ernstig: "Deze man verdient het dat u dit doet omdat hij van ons land houdt en onze synagoge heeft gebouwd."

Dus nogmaals, een niet-gelovige zegende G-d's volk  - weigerden ze het geld om de synagoge te bouwen omdat de bron afkomstig was van een niet-gelovige?  

En inderdaad, Jezus prees het geloof van deze centurio.  Jezus zei:  "Ik zeg je, ik heb zelfs in Israël niet zo'n groot geloof gevonden." (Dat was een verwijzing naar de centurio die Jezus vroeg om zijn woord te geven, aangezien hij gezag kende en hij wist dat het zou worden gedaan.)   Hier was een ongelovige die door Gd werd geprezen vanwege zijn vertrouwen. Dit is opmerkelijk. Hoe kan Gd iemand belonen die geen "volgeling" is?  Maar hij deed het.  Hij beloonde de centurio met wat hij had gevraagd.

Dit zijn maar een handvol voorbeelden.   We zien in alle geschriften dat Gd ongelovigen gebruikt om gelovigen te zegenen.  Dat is een ander principe dat hier aan het werk is.

Ik denk niet dat de vraag hier echt is: "Kunnen we de emotiecode accepteren en er ons voordeel mee doen omdat hij tot ons is gekomen door de handen van een mormoon?  Ik denk dat de echte vraag is:  Kan Gd ons nog zegenen als de bron niet iemand is die we als christen erkennen?

Even terzijde, denk bij jezelf na.  Heeft u bij de aankoop van uw voertuig naar de religie van de ontwerpers gevraagd? Misschien was de persoon die de motor, transmissie, enz. uitvond, geen christen.  Moeten we die auto gebruiken als hij niet door christelijke handen is ontstaan?  Ik wed dat je nooit had gedacht dit te vragen.  

Als je een kamer binnenkomt, draai je de schakelaar om en het licht gaat aan.  Heb je ooit onderzocht WIE kwam op het idee om koperdraden te laten lopen om de energie te verdelen, zodat we konden profiteren van de verlichting die de gloeilamp geeft?  Nee? Waarom niet?  

Denk over dit punt na, als we niet kunnen profiteren van de emotiecode omdat Dr. Bradley Nelson een mormoon is (uitleg - veel christenen geloven niet dat mormonen "christenen" zijn), dan moeten we misschien die logische gedachtegang volgen en niet rijden de auto of de elektriciteit gebruiken, want misschien zijn die uitvinders misschien ook niet  Christian.

Nogmaals, dit zijn slechts een paar voorbeelden van de vele die kunnen worden gegeven.

We moeten dezelfde logica over de hele linie toepassen op ALLES.  Maar degenen die het argument aanvoeren dat de emotiecode niet voor christenen is vanwege de oorsprong ervan, volgen dit principe niet om deze logica op ALLES zelf toe te passen.  Ten tweede lijken ze zich niet bewust te zijn van het principe dat door de geschiedenis heen is getoond,  wat is: dat Gd gelovigen zegende door niet-gelovigen.

In feite gebruiken christenen veel uitvindingen en technologieën die zijn uitgevonden door niet-christenen.

#5  Zijn wij wezens van pure energie?

We weten dat we geschapen zijn naar het beeld van Gd en dat Gd licht is.
Daarom zijn wij kinderen van het licht.   Genesis 1:2, 1 Johannes 1:5,  Johannes 12:36.  

We lezen in Genesis 1 dat Hij op de eerste dag licht schiep. Het was pas op dag vier dat Hij de zon schiep.  Stel dat uit.

Dus God schiep licht.  Wij zijn wezens van licht.  Zijn we het tot nu toe eens?

Is licht hetzelfde als energie?


Het simpele antwoord daarop is "licht is een vorm van energie".   Volgens een artikel op quora.com  


Dus het lijkt misschien dat licht en energie, voor onze doeleinden, vrijwel hetzelfde zijn.

"Energie" betekent "elektriciteit".  Zonder lange uitleg weten we dat, aangezien we energie hebben/hebben, ons lichaam elektriciteit moet hebben.  Hoe kunnen we dit weten?   We kunnen een ECG en een EEG-meting krijgen die ons een afgedrukte uitlezing geeft van de  elektrische functie van hart en hersenen.

Vervolgens bespreken we de stelling dat we  “wezens van pure energie” zijn uit medisch onderzoek. 

Beings of Pure Energy

#6  Wat hebben  Wetenschappers over ons te zeggen als wezens van pure energie?

representative of an atom

a) In een artikel met de titel:  "Niets is solide en alles is energie"doorArjun Waliawe lezen:  

"Als je je steeds dichter op de structuur van het atoom concentreert, zou je niets zien; je zou een fysieke leegte waarnemen.  Het atoom heeft geen fysieke structuur; we hebben geen fysieke structuur, _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fysieke dingen hebben echt geen fysieke structuur! Atomen zijn gemaakt van onzichtbare energie, geen tastbare materie."

Let op: de afbeelding hierboven is geen afbeelding van een atoom.  Het is daar geplaatst om u te helpen visualiseren hoe een atoom eruit zou kunnen zien, aangezien een atoom is gemaakt van onzichtbare energie.

b)  "Alle materie is 'bevroren licht', light die is vertraagd en vast wordt."  Dr. Rochard Gerber, Vibrational Medicine _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58
 

c)  De formule E=mc2  heeft te maken met energie.
De vergelijking betekent dat energie en materie "echt aspecten van hetzelfde zijn" en dat "materie gewoon bevroren licht is." koppeling

Zullen we doorgaan?

d)  “Dr. Robert O. Becker., in zijn boek "The Body Electric", stelt dat  DNA een "controlemechanisme" moet hebben. Waarom?  Hij zegt dat DNA op zichzelf niet genoeg informatie kan bevatten om verschillen tussen twee mensen te verklaren. Daarom vereist DNA een “controlemechanisme”.  Samen met dit begrip van een "controlemechanisme, is het begrip dat alle biologie energie is en deze energie informatief van aard is."

e)  Dr. Bruce Lipton, auteur van het boek Biology of Belief, en een van de toonaangevende stamcelbiologen ter wereld, ontdekte dat ons DNA en onze genen niet degenen zijn die ons lichaam besturen, maar dat ons DNA wordt aangestuurd door signalen die van buiten de cel komen, en dit zijn signalen die voortkomen uit de energetische boodschappen van onze gedachten, zowel positief als negatief.   


f)  We zijn meer fundamenteel elektromagnetisch (energie) in plaats van chemische wezens. (We zijn gewend om over onszelf te denken als chemische wezens, maar dat is alleen_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5894d_part_decc7831d_part_de-cc781905 zijn.)     

We kunnen nu de vraag in sectie #5 beantwoorden.  De uitspraak "wij zijn wezens van pure energie" kan en is gedocumenteerd als "echt". Of het nu wel of niet een filosofie van New Age is, doet er niet toe.  Truth is truth.  Wie gebruikt wel en niet de term "wezens van pure energie". 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ik heb alleen een miniatuurantwoord gegeven, maar ik denk dat je het idee begrijpt.  Het lijkt erop dat Dr. Bradley gelijk kan hebben over deze bewering.

#7  Kunnen onze energievelden worden gemeten?

a)  The Heart Math Institute heeft 25 jaar wetenschappelijk onderzoek dat aantoont hoe stress en emoties een directe invloed hebben op het hart en de hersenen en van invloed zijn op ons energieveld, ook wel bekend als elektromagnetisch veld.

Wat is een elektromagnetisch veld?  Volgens Encyclopedia Britannica is een elektromagnetisch veld een eigenschap van de ruimte die wordt veroorzaakt door de beweging van een elektrische lading.  

Volgens het wetenschappelijk onderzoek van het Heart Math Institute:

"Dit elektromagnetische veld van het hart strekt zich minstens 15 voet in elke richting uit.

Dit veld gaat verder dan onze vijf zintuigen en wordt beïnvloed door de kracht van intentie.

Dit bestaat in een deel van de universele oceaan van energie en informatie waartoe de menselijke geest toegang heeft onder de juiste omstandigheden."

U kunt hier meer leren over de wetenschap van het hart.

Een video van 3 minuten geproduceerd door het Heart Math Institute vertelt over het energieveld van het hart:

b)  Uit Rusland komt een machine genaamd de GDV (Gas Visualization Discharge), die hier in het westen bijna niet bekend is, maar door het Russische ministerie van Volksgezondheid wordt geaccepteerd als medische technologie.  Meer dan 300 artsen, beoefenaars en onderzoekers gebruiken deze machine wereldwijd om hun patiënten te controleren voor en na operaties, kankerbehandelingen, energetische genezing enzovoort.

Dit is ontwikkeld door Dr. Korotkov, een vooraanstaande wetenschapper die internationaal bekend staat om zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van menselijke energie.  Dr. Korotkov is hoogleraar natuurkunde aan de St. Petersburg Federal Research University of Informational Technologies, Mechanics and Optics in Sint-Petersburg, Rusland.

Deze GDV-machine legt gegevens vast en maakt beelden van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie van mensen en vertaalt deze naar een geautomatiseerd model.

Als resultaat van het geautomatiseerde model kun je een "aura" zien, evenals de locatie en grootte van elke chakra enzovoort.  Er kan zeer gedetailleerde informatie worden verstrekt.


Zie ook de volgende drie referenties:


https://gdvusa.org/bio-well.html
http://gdvcamera.com/electrophotonics-scientific-basis/
https://www.hindawi.com/journals/ijbi/2011/196460/

Om Dr. Korotkov "Onthult de Reveolutionary Bio-Well Technology" te bekijken, alstublieftclik hier.

Concluderend, met betrekking tot energievelden, is er documentatie om aan te tonen dat energievelden echt zijn, en dat geldt ook voor "chakra's" "echt"

#8   Zijn chakra's demonisch of "New Age"?

Hoewel we woorden als "chakra" of "spiertesten" in de Schrift niet kunnen vinden, kunnen we het woord "drie-eenheid" ook niet vinden, maar toch geloven we in de drie-eenheid.  Om de veiligheid van iets correct te kunnen onderscheiden, moeten we ons afvragen of deze dingen in strijd zijn met bijbelse principes.

Gd is waarheid en hij openbaart de waarheid van alles.  Een voorbeeld hiervan in de Schrift is het verhaal van Farao in Egypte die een droom kreeg over 7 dikke en 7 magere koeien om het graafschap voor te bereiden op de komende hongersnood. Dit is het principe van G'D als de oorsprong en auteur van de waarheid.

We staan voortdurend versteld van de geweldige architectuur in de antieke wereld.  Waarom zou het verrassend moeten zijn dat deze oude culturen ook op andere gebieden wijsheid hadden?  Oude culturen waren in staat om te observeren en te concluderen dat energie in geordende banen loopt (meridianen zoals ontdekt door de Chinezen) en  dat er cirkels zijn - of vortexen -cdecc781905-5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_of energy (chakra's zoals beschreven in de oudste teksten die in India de Veda's worden genoemd).  

Wij dienen een Gd die orde schept.  Dit is te zien in het periodiek systeem der elementen,een van de krachtigste en misschien minst begrepen instrumenten van de wetenschap. Deze auteur zegt verder  "Alles wat we waarnemen van planten, sterren, dieren, rotsen, lucht en water - vrijwel alles - is samengesteld uit 90 natuurlijk voorkomende bouwstenen die bekend staan als atomen. _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Order begint met atomen en de subatomaire deeltjes waaruit ze bestaan."

 

Dat zou ons aan het denken moeten zetten.  Chakra's en energiemeridianen zijn ook de "orde" van ons eigen energiesysteem.

 

Het feit dat we deze voor deze tijd niet konden meten en "zien", betekent niet dat ze bestaan.  De medische wereld wist lange tijd niet hoe bloed door het hele lichaam stroomde.  Nu leren we hoe energie door het lichaam stroomt.

Zulke dingen als "energievelden" kunnen nu op een visuele manier worden gemeten en weergegeven.  Klik hier om # 7 te zien, kunnen onze energievelden worden gemeten.  Hiermee krijgt u aanvullende informatie van het Heart Math Institute en het werk van Dr.   Korotkov.

Lees ook sectie #4 voor aanvullende informatie waar we bijbelse principes in meer detail bespreken.

Daar kun je hier toegang toe krijgen.

Het feit dat chakra's en energiemeridianen werden ontdekt in een cultuur die deze dingen in hun religieuze context opnam, neemt niet de waarheid van het bestaan van deze verschijnselen weg, evenmin als het gebruik van het woord "chakra" (met dien verstande dat de naam de werking ervan beschrijft) als een energiedraaikolk) betekent dat we de religie aanhangen van de culturen die deze waarheden hebben ontdekt. 

 

Het betekent ook niet dat we demonen aanbidden of deelnemen aan een andere religie.  Het woord "chakra" is simpelweg de beschrijving van wat het doet - werkt als een energiedraaikolk.  Niets meer.

Waarheid is waarheid, en we hebben eerder in dit artikel laten zien dat zowel chakra's als energiemeridianen kunnen worden aangetoond door de technologie die we nu hebben.  Deze dingen zijn gemaakt door Gd.  Wat Hij schiep is goed.  Hij zei het zelfs zelf.

#9   Is The Emotion Code tovenarij, hekserij of op een of andere manier verbonden met het Ouija-bord of waarzeggerij (zoals sommigen hebben beweerd)?

Wat is tovenarij?


Webster's 1828 Dictionary definieert tovenarij als: “SOR'CERY, zelfstandig naamwoord, magie; betovering; hekserij; waarzeggerij de hulp is van boze geesten, of de macht om boze geesten te bevelen".


Wat zegt de Bijbel over tovenarij?


Het is duidelijk te zien dat het woord tovenarij synoniem is met magie en hekserij in verband met bovennatuurlijke toestanden of werken. We zien het woord tovenarij, tovenarij of tovenaars verschillende keren in de Bijbel gebruikt worden.


Is het Ouija-bord tovenarij?  Ja, dat is zo. Het is een manier om met boze geesten te communiceren (vermomd als personen die zijn "overgegaan").  

Wat is de definitie van  divination?

De Cambridge Dictionary definieert waarzeggerij als:  “de vaardigheid of handeling om te zeggen of te ontdekken wat er in de toekomst zal gebeuren”.  

Dr. Bradley waarschuwt ons dat we de emotiecode niet mogen gebruiken om vragen te stellen als:  "wat wordt het winnende lotnummer?"  Dat gebruik zou ware tovenarij en/of waarzeggerij zijn.  Het was helemaal niet bedoeld voor dat gebruik. 
 
Het juiste en beoogde gebruik van de emotiecode is om de antwoorden te vinden die in ons onderbewustzijn zijn opgeslagen.  Dit wordt meer uitgelegd in de sectie over spiertesten.

Er lijkt misschien een overeenkomst te zijn tussen de The Emotion Code en het Ouija-bord,  in dat ze allebei "ja" en "nee" vragen gebruiken.  De overeenkomst houdt daar echter op.  We spreken in een andere sectie over het lichaam als een computer en dat zijn taal kan worden gedecodeerd in "aan" en "uit" taal zoals "ja" en "nee".  

Heb je problemen om dingen te geloven die tot nu toe zijn geschreven? het kan gewoon te wijten zijn aan het feit dat we klassieke natuurkunde op school hebben geleerd en  nu is de lens waarmee we de wereld beoordelen, ingesteld om te werken met "klassieke natuurkunde".  Dat is begrijpelijk.

Maar wat als ik je zou vertellen dat klassieke natuurkunde slechts een deel van het antwoord is? Dat het antwoord op veel van de vragen in dit artikel vollediger wordt verklaard door de kwantumfysica.  Quantumfysica kan raar lijken, dus we kunnen in de verleiding komen om alles wat hier vandaag wordt gepresenteerd af te doen als raar.  Maar als je de dingen nog eens wilt bekijken, door de lens van de kwantumfysica, zul je misschien aangenaam verrast zijn dat er een hele nieuwe wereld wacht om ontdekt te worden.

Het zij verre van mij om u de kwantumfysica uit te leggen.  Maar er is iemand die dat voor je kan doen.  Als je maar een paar momenten van deze visueel rijke en prachtig gefilmde  video bekijkt, zul je met een nieuw wonder naar de wereld van de kwantumbiologie kijken met nieuwe ogen.

Professor Jim Al-Khalili OBE FRS is een Britse wetenschapper, auteur en presentator. Hij is een professor in de natuurkunde aan de Universiteit van Surrey.

# 10 Kan het onderbewustzijn een stem hebben?

Dit is een cruciale vraag om te beantwoorden.  Omdat we zeggen dat we toegang krijgen tot het onderbewuste door middel van spiertesten, moeten we weten of het is_cc781905-5cde-3194-bb3b-1361905cf58_cc781905-5cde-3194-bb3b-1361905cf58 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_om te communiceren met het onderbewustzijn.

 

We kunnen die vraag het beste beantwoorden nadat we kort hebben gekeken naar wortels, planten en hoe delen van ons eigen lichaam communiceren, en zelfs hoe ons DNA communiceert, aangezien 'een stem hebben' impliceert dat er communicatie kan zijn.


a)  Hoe zit het met levenloze objecten zoals de sterren?  Kunnen ze praten?


We lezen: "Dag na dag zij (de hemelen)  pour vooruit toespraak"  Psalm 19:2


Onderzoekers
 hebben het eerste bewijs gevonden dat sterren een eigen geluid genereren. 


Inderdaad, ja, "Levenloze objecten" kunnen echt "spreken"!


b)  Hoe zit het met het plantenrijk? Kunnen planten "spreken"?


Hier is een video van twee planten en hun reacties op opmerkingen.  Eén plant werd gepest en één werd geprezen.  Zie het verschil in hoe ze reageerden in deze video.

Planten kunnen chemische signalen uitzendenen deze signalen met elkaar kunnen delen.  Deze signalen gaan door de lucht en door de bodem. Planten kunnen niet alleen praten, maar ze kunnen ook communicatie "ontvangen".

c)  Kunnen delen van ons lichaam met elkaar communiceren? Dat gebeurt de hele tijd;  bijvoorbeeld, verschillende delen van ons zenuwstelsel vertellen onze bloeddruk om te stijgen of dalen, enz. 

Onlangs, in 2018,onderzoekershebben een nieuwe weg gevonden van de darm naar de hersenen met behulp van neuronen die met de hersenen 'praten' met behulp van elektrische signalen zoals neuronen (in de hersenen) met elkaar praten.

Blijkbaar  we kunnen communiceren met ons DNA.  

Russische onderzoekers ontdekten dat niet alleen menselijk DNA kan worden geherprogrammeerd door woorden, maar ook door frequenties.  

Ze ontdekten dat de chromosomen die deel uitmaken van het menselijk DNA dienen als holografische computers.  

Ze beweerden ook dat het menselijk DNA een biologisch internet is. Lees daar meer overhier.

Meer over dit onderwerp wordt besproken in de sectie #15  Muscle Testing.

Dus nu zien we dat sterren, het plantenrijk en hoe verschillende delen van ons lichaam communiceren. We kunnen zelfs via woorden communiceren met ons eigen DNA!  (Dat weten we natuurlijk!  Proverbs 23:7  "Want zoals hij in zijn hart denkt .")

 

Verdergaand met de vraag:  "Kan ons onderbewustzijn een stem hebben?"

d) Laten we definiëren wat het onderbewustzijn is om mee te beginnen. 

iceberg representing subconsious

Het onderbewustzijn is waar de meeste van onze beslissingen, acties, emoties en gedrag vandaan komen, dat is ongeveer 95-99% van onze hersenactiviteit.  Dat betekent dat het grootste deel van ons bewustzijn verantwoordelijk is voor slechts ongeveer 1-5% van onze beslissingen, acties, emoties en gedrag.   

 

 Ons bewustzijn is slechts een klein deel van onze hersenactiviteit.  We worden in wezen gecontroleerd door ons onderbewuste brein - dat,onder normale omstandigheden hebben we geen toegang. 

Zie de  picture van de ijsberg aan de linkerkant?  Dat is een weergave van onze bewuste geest (boven het water) en het onderbewustzijn (onder het water).  We kunnen normaal gesproken niet zien wat zich onder water bevindt.


Ons onderbewustzijn kan maar beter een "stem" hebben, want daar vindt ten minste 95% van onze hersenactiviteit plaats.  Moeten we geen controle hebben of zeggen wat er daarbinnen gebeurt?

Er moet een manier zijn om ermee te communiceren.  Maar hoe?

Om terug te gaan naar dat gedeelte om het te lezen, alstublieftKlik hier.

Aangezien ons huidige medische model een mechanisch begrip van het lichaam heeft en het bovenstaande niet kan verklaren, moeten we blijven zoeken naar antwoorden

#11  Kan er iets zijn dat 'universele intelligentie' wordt genoemd?

#11  Kan er iets zijn dat 'universele intelligentie' wordt genoemd?

Brian Cox, een Britse deeltjesfysicus en professor aan de Universiteit van Manchester, geeft in iets meer dan drie minuten een onderhoudende korte uitleg waarom alles met alles verbonden is.  Erg vermakelijk._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Als je moet "zien om te geloven", is dit misschien wel de meest vermakelijke uitleg die je ooit zult zien.  

Hij introduceert het idee van verbinding dat gerelateerd is aan het concept van "universele intelligentie".  Hier is het:

Alles is verbonden Brian Cox 

De beste schriftelijke verklaring van "universele intelligentie"?

Het volgende is geschreven door Terry A. Rondberg, DC, op aParker University-site onder de noemer "Filosofie lV".

"Er zijn mensen die geloven dat Gd de bron is van die Universele Intelligentie. Anderen kunnen het concept van een Universele Intelligentie accepteren zonder zelfs maar in Gd te geloven.  Hoe dan ook, we weten, door observatie en deductieve redenering, dat zo'n intelligentie moet bestaan om te voorkomen dat alle materie in chaos vervalt.


Tijdens het tijdperk van de technologie – waarin de wetenschappelijke methode de boventoon voerde – werden dergelijke opvattingen vaak bekritiseerd omdat ze 'onwetenschappelijk' waren. Wat de critici eigenlijk bedoelden, was dat de premisse niet kon worden bewezen en niet door middel van inductief redeneren was bereikt. Natuurlijk was het idee dat 'alle mensen gelijk zijn gemaakt' ook niet, of dat er ruimtestofzuigers waren die zwarte gaten worden genoemd (een theorie die trouwens ook werd bespot toen het voor het eerst werd aangekondigd). Toch vereist het eerste axioma geen bewijs, en het tweede was geldig zelfs voordat het bewijs werd gevonden. Zo is het ook met het uitgangspunt van Universele Intelligentie; het is een 'waarheid' die zo basaal is dat ze de wetenschap overstijgt en alleen door deductieve logica kan worden bereikt.


Tegenwoordig, terwijl de wetenschap zich uitbreidt in de "nieuwe fysica" en de kwantummechanica, wordt een bredere kijk geaccepteerd. Nieuwe ideeën worden gecultiveerd en deductief redeneren wordt erkend als een geldige vorm van logica. Het besef dat er een Universele Intelligentie moet bestaan, wordt eindelijk als vanzelfsprekend beschouwd.


Chiropractoren glimlachen bij het idee dat de 'wetenschap' dat idee nu pas 'ontdekt'. Hun hele beroep is immers gebouwd rond die simpele, maar diepe waarheid. Artsen van chiropractie begrijpen dat er orde en intelligentie is in het hele universum. Door deductief te redeneren weten ze ook dat deze orde en intelligentie van toepassing is op elk deel van het universum, inclusief het menselijk lichaam."

Ik hoop dat het bovenstaande citaat uiteindelijk elke "woo woo" in je gedachten over de term "universele intelligentie" verwerpt.  Nogmaals, dit is GEEN "New Age" idee, en nogmaals, als iemand deze term gebruikt, heb je nu het juiste begrip van waar ze het echt over hebben.

#12  Kunnen we echt "Wissen"  Emotions?

Het lijkt alsof er een echte "reset"-knop is gevonden.

Het antwoord lijkt "ja" te zijn.

In de eerste in zijn soort bevestigde een recente studie dat:herinneringen kunnen selectief worden gewist. Dit onderzoek is gedaan aan de San Diego School of Medicine van de University of California in 2014.

Er is ook een andere "reset" -knop gevonden.  Deze is voor de meester biologische klok in onze hersenen.  Deze studie is uitgevoerd door onderzoekers van de Vanderbilt University en is gepubliceerd in het tijdschrift,Natuur, Neurowetenschap2 februari 2015.

Hier zijn slechts twee voorbeelden van gerespecteerde universiteiten.  

Daarom, met behulp van deductieve redenering, als er enkele "reset" -knoppen zijn waarvan kan worden geverifieerd dat ze in ons zijn ingebouwd, kan er dan geen "reset" -knop zijn om emoties te wissen?

Anchor 1
Anchor 2

#13   Kunnen emoties echt "frequenties" hebben?
      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-bad5cfdec vinden deze emoties?

Nicolas Tesla Energy Frequency Vibration

a)  Tesla was de beroemde wetenschapper die zei: “Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.”  

Als alles energie, frequentie en vibratie is, zoals Tesla zegt, denk ik dat emoties ook frequenties hebben.  Laten we hier verder naar kijken....

Wat maakt Nicolas Tesla zo'n belangrijk persoon dat we moeten geloven wat hij zei?

Hij ontwierp de eerste wisselstroom waterkrachtcentrale in 1896 in de Verenigde Staten bij Niagara Falls. Het jaar daarop werd het gebruikt om de stad Buffalo, New York, van stroom te voorzien, een prestatie die over de hele wereld veel bekendheid kreeg.

Nicola Tesla was ook een pionier in de ontdekking van radartechnologie, röntgentechnologie, afstandsbediening en het roterende magnetische veld - de basis van de meeste wisselstroomtechnologie.  Dit zijn slechts enkele van zijn prestaties.  Veel van de vorderingen die zijn gemaakt, zijn gebouwd vanaf de basis van zijn onderzoek.

b)  Ons reukvermogen hangt af van trillingen

Professor Jim Al-Khalili, in de video,Thet geheim van de kwantumfysica,beschrijft hoe ons reukvermogen afhangt van zowel een chemische receptor als trillingen.  Dat is na ongeveer 21 minuten in de video.  Voor het geval je het gemist hebt, we hebben die videolink in sectie #9 gepost. 

c)  Webpagina's die frequenties van emoties en hun meting bespreken:

Dit is slechts een kleine greep:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298234/ (De frequentie van emoties meten.)

http://www.themagicofquantum.com/review.php (De magie van kwantum.)

https://www.lifecoachcode.com/2013/04/10/best-3-emotions-frequency-and-vibration/     (Emoties, frequentie en trillingen)

Samengevat, het lijkt alsof emoties echt frequenties kunnen hebben!

En waar vinden we deze emoties? 

a)  Memories kunnen in cellen worden opgeslagen. We zien dit interessante fenomeen van persoonlijkheidsveranderingen soms plaatsvinden bij de ontvanger na een orgaantransplantatie.  Het meest voorkomende orgaan waarmee dit gebeurt, is het hart. Lees meer bijnamahjournal.com 

 

b)  Epigenetisch geheugen wijzigt DNA en kan onze genen veranderen. Onderzoekers ontdekten dat deze herinneringen 14 opeenvolgende generaties kunnen worden doorgegeven.  Een onderzoek naar de invloed van trauma op de kinderen en kleinkinderen van Holocaustoverlevenden vond dat deze nakomelingen een abnormaal stresshormoonprofiel hebben en meer vatbaar zijn voor PTSS, angst en depressie.  Om meer te lezen,Klik hier.

c)  Bewijs dat de stress die onze voorouders hebben doorstaan, ons kan en zal beïnvloeden. Moeders die tijdens hun zwangerschap stress hebben ervaren en stressvolle gebeurtenissen in hun kindertijd hebben doorstaan, hebben kinderen ter wereld gebracht waarvan werd getest dat ze meetbare veranderingen in hun hartslag hadden.  De markers in het lichaam werden gevonden die een verband lieten zien met de stress die de moeder doorstond en die gecorreleerd was met een verminderd vermogen van de kinderen om zich aan stress aan te passen.  De stress die de moeder doormaakte, veranderde de functie van het  lichaam van haar nakomelingen, evenals de kwaliteit van leven en zelfs de levensduur.  Lees hier meer.  

Alleen een gedachte.  Misschien is het een goed idee om deze emoties op te sporen en te elimineren?  Ze lijken meer schade aan te richten dan we ooit dachten.

#14  Maakt het uit of het boek/de film "The Secret" spreekt over mensen als "pure energie" of de term  "spiertesten" gebruikt?

Of een "New Age" boek, film of persoon de termen "pure energie" of "spiertesten" of welke andere term dan ook gebruikt, betekent niet dat deze termen bij hen horen.  

 

Gd heeft alles geschapen, dus het behoort Hem allemaal toe.  

En het is allemaal nog steeds van Hem, ongeacht wie een van deze termen gebruikt.  

#15  Is spiertesten (toegepaste kinesiologie) (ook bekend als "AK") een New Age-methode, of is het een geldig beoordelingsinstrument?

a)  Voordat we ingaan op het onderwerp toegepaste kinesiologie, Laten we eerst definiëren wat kinesiologie is. Britannica.com definieert het als:   “de studie van de mechanica en anatomie van menselijke beweging.

"Spiertesten" kreeg een slechte reputatie als gevolg van de "uitvinding" van Toegepaste Kinesiologie (AK) door George Goodheart, Jr. die er in 1964 over begon te praten.  Hij postuleerde dat bepaalde spieren correleerden aan specifieke organen en op basis van die theorie stelde hij een uitgebreid diagnosesysteem samen.  Dat is de beknopte versie van de veronderstelde oorsprong van 'spiertesten'.

Mr. Goodheart, Jr heeft GEEN spiertesten uitgevonden.  Wat hij tegenkwam, is zo oud als Adam en Eva en was er altijd al.  Wat Dr. Goodheart, Jr. deed, was zijn hypothesen toepassen op een reeds bestaande functie die in ons is ingebouwd.

Dus wie schiep Adam en Eva en bouwde het vermogen om te horen, zien, aanraken en ruiken in?

We hebben al vastgesteld dat we naar Zijn gelijkenis zijn gemaakt.  En hij is "waarheid".

Omdat we weten dat we zijn geschapen naar het beeld van de 'waarheid', ligt het voor de hand dat we fysiek sterk zullen zijn met de waarheid en zwak met leugens.  

Laat dit allemaal even bezinken. ....

De "spiertesten" die we doen in The Emotion Code heeft NIETS te maken met AK of "Toegepaste Kinesiologie". Staat u mij toe dat te herhalen .... "NIETS".    

Zoals we eerder zeiden, gaan we terug naar de bron om de wijsheid te vinden waarnaar we op zoek zijn.

Zou je een humoristische demonstratie willen zien van het concept dat ik hier naar voren probeer te brengen?  Dit heet "draag waarheidsgetrouwe, positieve, gelukkige gedachten".  Dit laat duidelijk zien hoe negativiteit zijn arm zwak maakt en positieve gedachten zijn arm sterk maken.  Merk op dat het niet uitmaakt hoeveel het onderwerp probeert te weerstaan, hij kan het niet. Zijn lichaam wordt zwak door een leugen.

 

 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-135 bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbde-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905-5 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    Om "draag waarheidsgetrouwe, positieve gelukkige gedachten" te bekijkenalsjeblieftKlik hier.

Heeft deze demonstratie u ertoe aangezet om op te letten?  Er is hier geen enkele diagnose gesteld.  Dit laat eenvoudig zien hoe ons lichaam sterk of zwak wordt als reactie op gedachten en woorden.  Dit is hoe beoefenaars van The Emotion Code deze functie gebruiken die in ons is ingebouwd.

Zoals we eerder vermeldden over "reset"-knoppen (om dat te zien, Klik hier), zijn we gemaakt met enkele verrassende functies.

Als samenleving hebben we leugendetectors ontwikkeld die de politie in moeilijke gevallen gebruikt.  Kon onze maker ons niet onze eigen ingebouwde leugendetector geven?  Een salamander kan immers zijn staart opnieuw laten groeien als deze wordt afgesneden.  Een geit zal zijn vitamine C-spiegel onmiddellijk verhogen tot 10.000 eenheden als reactie op stress.  ...  We krijgen allemaal prachtige geschenken.  Zou deze gave om waarheid van leugens te kunnen onderscheiden in ons worden ingebouwd?  Een ingebouwde functie die we nog nooit eerder hebben ontdekt?  Iets om te overwegen!

Trouwens, heb je dit interessante ding opgemerkt dat we allemaal doen?  Als je je niet op je gemak voelt bij iets of iemand, heb je dan niet de neiging om een stap achteruit te doen?  Als je iets ziet dat je leuk/lief vindt, wil je dan niet naar voren stappen? Hierop is de “sway”-methode van spiertesten gebaseerd.  Je gaat vooruit als je lichaam iets "leuk" vindt, en achteruit als je lichaam iets NIET "leuk" vindt.  Het is een natuurlijke zaak.  Als je jezelf dit eenmaal toestaat, gaat het vanzelf.  Het kan een paar pogingen kosten, maar het werkt.

b)  Over het woord "code".  As in De emotiecode.  Waar heeft de term "code" betrekking op? Dit is een term die gebruikt wordt in de informatica en verwijst hier naar een binaire code. Brittinica.com geeft ons deze definitie: "gebaseerd op een binair getalsysteem waarin er slechts twee mogelijke toestanden zijn, uit en aan, meestal gesymboliseerd door 0 en 1."

Zo "denkt" een computer in "aan" en "uit".  En net als bij een binaire computer kunnen de "aan" en "uit"-functies worden gebruikt om een "ja" of "nee" antwoord aan te geven.

Het onderbewustzijn kan worden gezien als de harde schijf van onze computer.   We hebben al besproken hoe het verantwoordelijk is voor de oorsprong van 90-95% van de beslissingen, acties, emoties en gedrag.  Onder normale omstandigheden hebben we geen toegang tot die informatie.  Als we meester willen worden over al het leven (Genesis 1:28), dan moeten we ons eigen onderbewustzijn beheersen.

Dat is waar we een aangeboren methode hebben om informatie in ons onderbewustzijn te vinden door "ja" en "nee" te implementeren  questioning.  We weten dat wanneer het lichaam sterk blijft, dit een "ja" antwoord aangeeft.

Weet je nog steeds niet zeker of we het onderbewustzijn kunnen vergelijken met een computer?  Laat me dit stukje informatie ter overweging toevoegen.  Volgens een artikel met de titel:  "Wetenschappers hacken een menselijke cel en herprogrammeren hem als een computer", stellen ze dat "cellen in feite kleine computers zijn."  Dus als een cel is als een kleine computer, hoe zit het dan met het onderbewustzijn?  Kan dat niet werken op een manier die vergelijkbaar is met een computer?  

 

Zoals we eerder bespraken, (klik hier om terug te gaan naar dat deel)  research heeft bewezen dat we taal daadwerkelijk kunnen gebruiken om met ons DNA te communiceren.  Deze Russische onderzoeken beweerden ook dat het menselijk DNA een biologisch internet is.

Als je "Kan het onderbewuste een stem hebben?" hebt overgeslagen,je kunt het hier openen

Het spreekt dus vanzelf dat als ons DNA zich gedraagt als een computer, het niet zo vreemd lijkt dat we een soort computertaal (zoals in een "ja" of "nee") kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot wat zich in de computeropslag bevindt van ons onderbewustzijn. En dat kan gedaan worden door de kracht of zwakte van onze spieren te gebruiken om het antwoord te bepalen.

c) Is het ons gelukt om terug te gaan naar "de bron" met het onderwerp spiertesten?  We zijn gemaakt met veel coole functies, waarvan er vele nu pas ontdekt worden.

 

d) In Genesis 1:28 wordt ons bevolen om meesters te zijn over al het leven. Wat is er belangrijker dan meester te zijn over een deel van ons dat 95-99% van ons bepaalt?  Moeten wij daar ook niet de baas over zijn?  En zijn we niet gemaakt met een manier om dat te doen?

Subconscious Voice

#16  Hoe Jezus zei om een zaak te beoordelen

Jezus zei zelf dat je een zaak moet beoordelen aan de hand van de vrucht.

15 Pas op voor valse profeten. Ze komen naar je toe in schaapskleren, maar van binnen zijn het woeste wolven. 16 Aan hun vrucht herken je ze. Plukken mensen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vrucht dragen, en een slechte boom kan geen goede vrucht dragen.  Matthew 7:15-20

Dit is een richtlijn van onze schepper, zelf.  Dus wat is de vrucht van de emotiecode?  Hier zijn slechts twee getuigenissen van vele ontvangen:

Eerst:

Ik ben nu een  beter functionerende echtgenote, moeder en carrièrevrouw en ik heb beter functionerende kinderen.  Deanne uit Indiana


Seconde:

Alles wat mevrouw Doris vond en vertelde tijdens het werken met mij resoneerde met mij. Ik voelde fysieke verschuivingen plaatsvinden in mijn slokdarmgebied terwijl ze aan het werk was en nu, vier dagen later, kan ik getuigen van de definitieve verlichting die is opgetreden met een zure refluxaandoening. Hartelijk dank voor deze kans, voor uw oprechte toewijding om anderen te helpen en voor de hoge mate van professionaliteit in uw werk.

Evelyn Villafante Heeft psychologie/sociolinguïstiek gestudeerd
doctoraat Programma aan Yeshiva University en behaalde haar BS Psychology aan Boston College.

(Houd er rekening mee dat alle getuigenissen op mijn website, Facebook-pagina en in artikelen als deze, worden gepubliceerd met toestemming van de betrokken klanten.)

Ik heb veel getuigenissen zoals het bovenstaande van volledige en volslagen goedheid die het resultaat zijn van dit werk van de Emotion Code. Als je meer wilt zien, ga dan naar: 

 

mijn website op: https://www.RestoredForLifeNow.com


Deze staan vol met getuigenissen van de "vrucht" van de Emotion Code (en Body Code).

Mensen ZIJN verlost van hun lijden. Dat is goede vrucht.

# 18  Conclusion & enkele laatste woorden

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om het bovenstaande te overwegen. 

 

Hebben we uw mening over deze zaken opgerekt?   Was je soms geschokt?

 

Je bent niet alleen.  Niels Bohr (1885-1962) beschouwd als de vader van de natuurkunde en die in 1922 een Nobelprijs voor natuurkunde won, zei:  "If _cc781905-bbcde-3194- -136bad5cf58d_quantummechanica heeft je niet diep geschokt, je hebt het niet begrepen.  Alles wat we echt noemen, is gemaakt van dingen die niet als echt kunnen worden beschouwd."  Lees hier meer

Laatste gedachten:​

a)  Als onze Vader in Zijn wijsheid en goedheid heeft geschapen:

50.000 – 100.000 verschillende vissoorten,

ergens tussen 9.000 en 10.000 soorten vogels,

en 5 miljoen soorten insecten, enz.,

zouden er niet meerdere manieren aan ons gegeven kunnen worden om vrij te zijn van onze negatieve emoties, negatieve gedachten en negatieve programmering? Misschien is The Emotion Code slechts EEN van die manieren?

 

b)  In het begin sprak onze Vader en werden dingen geschapen. Jezus zei dat hij alleen deed wat hij de Vader zag doen. We zijn gemaakt naar het beeld van Gd. We moeten creëren en doen zoals Jezus deed. En we hebben hulpmiddelen gekregen om ons te helpen deze taak te volbrengen.  Moeten we zijn zoals degene die zijn "talent" begroef of degene die zijn 5 gebruikte om er nog 5 te maken?

c)  Een van de Griekse vertalingen voor "kracht" is "energie". Misschien begon energetische genezing met Gd? Mag dit in de eerste plaats ZIJN idee zijn, en dat alle anderen het van daaruit hebben geleend?

Moge God u wijsheid schenken in alle zaken als u uw geloof verlaat.

En onthoud:

"Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken."  Johannes 8:32

copyright 2018  RestoredForLife.com 

geschreven door Doris Morissette, Certified Emotion Code & Body Code Practitioner

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       gepensioneerd na 23 jaar klinische ervaring als geregistreerd verpleegkundige

bottom of page