top of page

Legal 

Informatiebeveiliging


•    Omdat Restored For Life Now zich inzet voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voor de bescherming van uw privacy of agenten, alleen Doris Morissette heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. Gevoelig materiaal zoals uw betalingsinformatie blijft versleuteld bij onze betalingsverwerker en is niet toegankelijk voor Doris Morissette, die toegang kan krijgen tot uw informatie wanneer dat nodig is voor het oplossen van factureringsproblemen, geschillen, enz.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


•    In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, krijgen personen van wie informatie wordt verwerkt door Discover Healing de volgende rechten:


o    Recht op bezwaar
o    Recht om te wissen
o    Recht om de verwerking te beperken
o    Recht op toegang tot gegevens en overdraagbaarheid
o    Recht van rectificatie


•    In overeenstemming met deze rechten kunt u te allen tijde verzoeken om:


o    Laat uw gegevens uit onze administratie verwijderen
o    Voorkom dat wij uw gegevens verwerken
o    Bekijk en heb toegang tot uw informatie
o    Uw gegevens wijzigen of bijwerken


•    Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar support@doris@RestoredForLifeNow.com met uw verzoek. Wij zullen binnen 1 maand na ontvangst op uw verzoek reageren.


•    Als u geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u op de link 'Afmelden' onderaan voor e-mailcommunicatie van Restored.


Als dit privacybeleid verandert, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de website RestoredForLifeNow.com of via e-mail. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met 10294-785-1514.


Gebruiksvoorwaarden


Uw gebruik van deze website, RestoredForLifeNow.com (“website”), gepubliceerd door Doris Morissette, zakendoend als Restored For Life Now, wordt beheerst door de volgende Algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken, accepteert u, zonder beperking of voorbehoud, de onderstaande Algemene voorwaarden. Als u deze Algemene voorwaarden NIET accepteert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van deze website.


Alle materialen op RestoredForLife.com zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve of educatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als, of dienen als vervanging voor, professioneel medisch advies, onderzoek, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken nooit uit vanwege informatie die u op of via enig deel van de website RestoredForLifeNow.com hebt geopend.

 

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE RestoredForLifeNow.com IS OP EIGEN RISICO. INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT "AS IS" EN ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIES VAN ENIGE AARD.


RestoredForLifeNow.com EN HAAR EIGENAAR ZIJN NOCH VERANTWOORDELIJK NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BEstraffende OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DEZE WEBSITE/GECONDITIONEERDE WEBSITE-SERVICE OF INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID OVER DEZE WEBSITE EN/OF WEBSITE-GERELATEERDE DIENSTEN IS STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF DIE DIENSTEN.


Hoewel RestoredForLifeNow.com en Doris Morissette proberen de integriteit en nauwkeurigheid van de site te waarborgen, geeft het geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de site. Het is mogelijk dat de site onnauwkeurigheden of fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen door derden aan de site worden aangebracht. In het geval dat zich een onnauwkeurigheid voordoet, informeer dan RestoredForLifeNow.com en Doris Morissette zodat deze kan worden gecorrigeerd.


Links naar andere sites


RestoredForLifeNow.com kan links naar andere sites op het World Wide Web bieden voor het gemak van gebruikers bij het vinden van  informatie met betrekking tot de praktijk van energiegeneeskunde of andere alternatieve therapieën. Deze sites kunnen worden onderhouden door derden waarover de eigenaren van RestoredForLifeNow.com en Doris Morissette geen controle uitoefenen.  Daarom wijst de eigenaar van RestoredForLifeNow.com uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de nauwkeurigheid van de informatie en/of de kwaliteit van de diensten die worden geleverd door of geadverteerd op websites van derden.


Getuigenissen


Vrijwaring:

 

Hoewel Doris Morissette & RestoredForLifeNow.com geen specifieke resultaten kunnen garanderen en gepubliceerde getuigenissen geen garantie of voorspelling vormen met betrekking tot de uitkomst van een persoon die The Emotion Code® of The Body Code™ gebruikt voor een specifiek probleem of probleem, vertegenwoordigen zij wat anderen hebben gemeld te ervaren. De gebruikte getuigenissen en voorbeelden zijn uitzonderlijke resultaten, die niet van toepassing zijn op de gemiddelde koper, en zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten zal bereiken. Het succes van elk individu hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen, motivatie en andere factoren.

bottom of page