top of page

Kristne svar
til følelseskode, muskeltestning og New Age-spørgsmål

little boy looking shocked

Er følelseskoden sikker for kristne? Hvordan får dette værktøj adgang til underbevidstheden?  Er du en kristen, der spekulerer på The Emotion Code, muskeltestning _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d kinesiologi_(engang imellem) , og grundlæggeren, Dr. Bradley Nelson?  Også undrer du dig måske over, om dette er New Age, trolddom, hekseri eller på nogen måde forbundet med Ouija-brættet eller spådom. _cc781905- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Hvis du søger sandheden, vil du her finde referencer fra Bibelen, samt svar på dine spørgsmål, så meget som det er muligt fra medicinsk forskning.

Denne artikel blev til som svar på mange nødlidende kristne, der stillede mig disse spørgsmål.

Tillad mig at tage fat på én ting først.  Vi lærte klassisk fysik i skolen, hvilket sandsynligvis satte filteret, hvorigennem vi bedømmer, hvordan verden fungerer.  Siden da er kvantefysikkens felt udvidet kraftigt og kan nu besvare mange spørgsmål, som klassisk fysik ikke var (og stadig er) i stand til at besvare._cc781905-5cde-31954-6_bb3b

Her er et eksempel på det:  et af naturens største mirakler er metamorfosens mirakel.  Vi kan se dette i transformationen af en haletudse til en frø.  Dette kan ikke kun forklares korrekt med klassisk fysik, men kræver kvantefysik for at udfylde hullerne.

 

Den information, som du vil blive præsenteret for her, kan strække dig lidt, hvis du ikke er fortrolig med kvantefysik. Der vil blive givet mange referencer, som du kan forfølge videre, hvis du ønsker det.  Det er mit håb, at du vil komme væk fra denne diskussion med en dybere forståelse af storheden og undren over hele skabelsen omkring os.  

 

Jeg glæder mig over dit ønske om at stille spørgsmål for at søge sandheden i disse sager, så du kan gøre det rigtige – uden at skyggen af tvivl dvæler.  Og sådan burde det være.

Please allow me to address one thing first.  We learned classic physics in school, which likely set the filter through which we judge how the world works.  Since then, the field of quantum physics has expanded greatly and can now answer many questions that classic physics was (and still is) not able to answer.

Oversigt over dækkede emner:

#1  Preamble
#2  Seeking Wisdom
#3  Et eksempel på resultater fra det virkelige liv


#4  Bibelske principper for Guds barmhjertighed og forsørgelse  - Og vi tager også fat på udsagnet: _cc78195819 _51795819 _cc781905
    “Vi bliver vildledt af Dr. Bradley Nelsons bøn til Gud fordi_cc781905-31-54d6fbad65-1905-31-58d6
      this is not a biblical prayer to the true Gd.” 

#5  Are We Beings Of Pure Energy Som Dr. Bradley siger?
#6  Hvad har  Scientists at sige om os som væsener af ren energi?_cc781905b-5b-581905d
#7  Kan vores energifelter måles?


#8  Er chakraer dæmoniske eller "New Age"?
#9  Er dette trolddom, hekseri eller på nogen måde forbundet med Ouija-brættet eller spådom?

#10  Kan underbevidstheden have en stemme?
#11  Kan der være noget, der kaldes "Universal Intelligence"?


#12  Kan vi virkelig "slette" følelser?
#13  Kan følelser have frekvenser?  Og hvor finder vi disse følelser?

#14  Betyder det noget, hvis bogen/filmen "The Secret" taler om, at folk er "ren energi" eller bruger Muscle_cc781905-5cde-3194-bb3b-1536bad5-9b-1586bad5-1586bad5_0cb-1586bad5-5cb-1586bad5-9b-1586-3_00-1586bad5-9b-1586_90-1586_9 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          Testing ?
#15  Er muskeltestning (anvendt kinesiologi) AK en New Age-metode, og er den gyldig?

#16  Hvordan Jesus sagde for at dømme en sag.
#17  Bibelske referencer om, hvordan man beder om dømmekraft og visdom.
#18  Konklusion  & Nogle sidste ord

#1  Preamble 

Før jeg blev involveret i følelseskoden, brugte jeg tid på skelneevne og bøn på at søge Guds vilje i denne sag om følelseskoden.  Jeg ville være sikker på, at følelseskoden var sikker for mig som kristen.

Jeg vil nu dele lidt af min baggrund.

Jeg kommer fra en sygeplejebaggrund med 23 års aktiv tjeneste som uddannet sygeplejerske.  Det var masser af tid til at være vidne til det knuste og sårede, der lå uden for sygeplejens rammer.  Mange mennesker forlod Public Health Clinic, hvor jeg arbejdede i Alberta, Canada i 3 år, fuldstændig knust i ånden. Vi plejede deres kroppe, som klinikken skulle gøre, men vi kunne ikke reparere deres knuste hjerte eller deres sårede sjæl.   Så i løbet af de næste 20 år, mens jeg arbejdede med geriatri,  Jeg var vidne til, at mange af en alien-patient var blevet vidne til, at de var blevet døende hos jer.  De ønskede at gøre det godt igen, før de forlod denne verden, og deres børn ville ikke have noget af det! Der var knusthed, hjertesorg, vrede og utilgivelse fra alle sider.  Jeg havde intet middel til det som sygeplejerske.   At være vidne til al denne lidelse generede mig.  Jeg havde brug for et svar.

Jeg begyndte min karriere som uddannet sygeplejerske med den hensigt at "lindre lidelse."  Efter at have trukket mig tilbage fra sygeplejen, havde jeg stadig ikke rigtig nået det mål til min tilfredshed.  Ja, jeg beroligede feberbrynene, holdt døende hænder, da de forlod denne verden, og gjorde alt det arbejde, en sygeplejerske ville gøre.  Alligevel, på trods af al den sygepleje, nogen kunne gøre, led disse mennesker stadig i deres sind, krop og sjæl. Hvad var svaret? Det skete, at da jeg læste Emotion Code-bogen af Dr. Bradley Nelson, havde jeg oplevet et  “aha” øjeblik.  "Dette kunne være svaret!", tænkte jeg.

nurse with stethescope

Var dette svaret på ønsket om, hvordan jeg kunne "lindre lidelse"?  Kunne dette være det værktøj, jeg har ledt efter hele mit liv?  Det næste spørgsmål var:  "Er dette af Gd"? Derefter:  "Skal jeg gøre dette?"   Så jeg begyndte min febrilske søgen efter at besvare disse spørgsmål.  Feberish - fordi liv hang i en balancegang - og jeg havde brug for at vide, om dette var det rigtige for mig at blive involveret i eller ej.

Det er mit håb og min forventning, at dette materiale vil rense det mudrede vand omkring disse spørgsmål om, at Emotion Code er et levedygtigt værktøj til gavn for kristne.

BEMÆRK:  Brugen af udtrykket "Gd". 

Dette udtryk bliver brugt som et tegn på respekt for det jødiske folk, der holder "navnet" som så helligt, at det ikke kan skæmmes eller fjernes, når det først er skrevet.

#2  Vi begynder med at bede Gud om visdom 

Der står i Jakobs Bog 1:5 NIV Hvis nogen af jer mangler visdom, skal han bede Gud, som giver gavmildt til alle uden at finde fejl, og det vil blive givet til ham. KJV Hvis nogen af jer mangler visdom, så lad ham bede til Gud, som giver alle gavmildt og ikke bebrejder; og det skal gives ham.

Lad os bede om visdom.

"For Herren giver visdom!  Fra hans mund kommer kundskab og forstand." Ordsprogene 2:6

#3 Et eksempel på resultater fra det virkelige liv

EC & SRT Safe Recommended.png

Artiklen er en historie fra det virkelige liv fra en af mine kunder ved navn Liz.  Hun er fra Florida.  Hun deler sit hjerte med dig, så du også kan dele sit hjerte med dig blive sat fri.

Hvis du er forslået og/eller knust, skal du vide, at hvad Elizabeth oplevede, kan du også.  Ikke alene blev hun befriet fra mange smertefulde minder og fysiske oplevelser, men hendes forhold til Jesus og Faderen er vokset betydeligt.  Hendes historie er rørende.  Jeg håber, du nyder at læse den._cc781905-56 billedet-bade-historien._cc781905-56 .

#4  Bibelske principper for Guds barmhjertighed og forsyn

Der vil komme mange spørgsmål, som vi ikke har et direkte svar på i skriften.  Så derfor er vi nødt til at se på bibelske principper for at nå frem til en konklusion om, hvad vi skal vælge, og hvad vi skal undgå.

 

Dette afsnit om bibelske principper vil hjælpe med at besvare spørgsmål om chakraer, muskeltestning og andre spørgsmål, der behandles mere udførligt senere i denne artikel.

For nu vil vi rette dette specifikt for at besvare det første spørgsmål, der er langs denne linje:

"Vi bliver vildledt af Dr. Bradley Nelsons bøn til Gud, fordi dette ikke er en bibelsk bøn til den sande Gud."

Det første spørgsmål vi skal stille er:

Er Gud god?  Ja.  Vil Gud give os noget, der ikke er godt?  No.  

Kunne denne følelseskodeks gave komme fra Gd?  Nå, hvis han er god, og han giver gode gaver.  Perhaps.

Er det virkelig ligegyldigt, om Dr. Bradley Nelson er mormon eller ej?  Going back to James 1:5  it does say:  “He  gives generously to all uden at finde fejl."  Søgeord "alle."  Han giver til alle.  Selv om Dr. Bradley Nelson ikke har en perfekt forståelse af Gd, (ifølge kristen tro),  . Bradley Nelson følger, så vidt han ved, et bibelsk princip.  

Princippet er dette:  spørg Faderen i Jesu Kristi navn om visdom. Det var, hvad Dr. Bradley gjorde, så vidt han vidste hvordan.   Jeg tror på, at Faderen vil ære det.  Måske var Fadervor også i kvaler ved at se al lidelsen og ventede bare på, at nogen skulle stille det spørgsmål.

I Det Nye Testamente læser vi ofte om, at Jesus var bedrøvet over den lidelse, han var vidne til.  Siden Jesus ved, at Faderens afspejling er den fuldkomne også sørgede over vore lidelser.  Ville han ikke VIL give os noget for at lindre vores lidelser?

a gift in the hand

Gud VIL jo give os gode gaver.  Igennem bibelhistorien brugte Gud mange mennesker uden for troen til at velsigne troens.  Der er to eksempler fra Det Gamle Testamente:

Læs Ezra. Kong Kyros, konge af Persien, bemyndigede og betalte for bygningen af et tempel i Jerusalem. Var det rigtigt for det jødiske folk at acceptere betaling fra en ikke-jøde? Læg mærke til, at det var en ikke-troende, der valgte at velsigne de troende.

Da folket endelig var fri til at forlade Egypten, lagde Gud det ikke på egypternes hjerter at velsigne jøderne

mennesker med gaver, mens de gik? Skulle de ikke have taget imod disse gaver, fordi de var fra ikke-troende?

Dette er kun to eksempler i Det Gamle Testamente.

I Det Nye Testamente var der en vis centurion, der var kendt for sine økonomiske gaver, som byggede synagogen. Lukas 7:4 siger noget interessant:  Da de kom til Jesus, bønfaldt de ham inderligt: "Denne mand fortjener at få dig til at gøre dette, fordi han elsker vores nation og har bygget vores synagoge."

Så igen, en ikke-troende velsignede G-ds folk  - nægtede de pengene til at bygge synagogen, fordi kilden var fra en ikke-troende?  

Og sandelig, Jesus priste denne høvedsmands tro.  Jesus sagde:  "Jeg siger jer, jeg har ikke fundet så stor tro selv i Israel." (Det var en henvisning til centurionen, der bad Jesus om at give sit ord, eftersom han kendte autoritet, og han vidste, at det ville ske.)   Her var en ikke-troende, der blev rost af Gud på grund af hans tro. Dette er bemærkelsesværdigt. Hvordan kan Gud belønne nogen, der ikke er en "tilhænger"?  Men det gjorde han.  Han belønnede centurionen med det, han havde bedt om.

Dette er kun en håndfuld eksempler.   Vi ser gennem alle skrifterne, at Gud bruger ikke-troende til at velsigne troende.  Det er et andet princip, der virker her.

Jeg tror ikke, at spørgsmålet her virkelig er "Kan vi acceptere følelseskoden og drage fordel af den, fordi den kom til os gennem en mormons hænder?  Jeg tror, det virkelige spørgsmål er:  Kan Gud stadig velsigne os, hvis kilden ikke er en, vi genkender som kristen?

Bare som en side, tænk ved dig selv.  Da du købte dit køretøj, spurgte du om designernes religion? Måske var personen, der opfandt motoren, transmissionen osv., ikke kristen.  Skal vi bruge den bil, hvis den ikke stammer fra kristne hænder?  Jeg vil vædde på, at du aldrig tænkte på at spørge om dette.  

Når du kommer ind i et rum, drejer du på kontakten, og lyset tændes.  Har du nogensinde undersøgt, HVEM kom på ideen om at trække kobberledninger for at fordele energien, så vi kunne drage fordel af den belysning, som pæren giver?  No? Hvorfor ikke?  

Tænk på dette punkt, hvis vi ikke kan drage fordel af følelseskoden, fordi Dr. Bradley Nelson er en mormon, (forklaring - mange kristne tror ikke, at mormoner er "kristne"), så burde vi måske følge den logiske tankegang og ikke køre bil. bilen eller bruge elektriciteten, for måske er de opfindere måske heller ikke  Christian.

Igen er dette kun et par eksempler af mange, der kunne gives.

Vi er nødt til at anvende den samme logik over hele linjen på ALT.  Men de, der fremfører argumentet om, at følelseskoden ikke er for kristne på grund af oprindelsen af den, de følger ikke dette princip om at anvende denne logik på ALT selv.  For det andet synes de ikke at være klar over det princip, der er vist gennem historien,  som er: at Gd ikke-velsignede troende.

Faktisk bruger kristne mange opfindelser og teknologier, som blev opfundet af ikke-kristne.

#5  Er vi væsener af ren energi?

Vi ved, at vi er skabt i Guds billede, og at Gd er lys.
Derfor er vi lysets børn.   Første Mosebog 1:2, 1 Johannes 1:5,  John 12:36.  

Vi læser i Første Mosebog 1, at han på dag ét skabte lys. Det var først på dag fire, at han skabte solen.  Figur den ene ud.

Så Gud skabte lys.  Vi er lysvæsener.  Er vi enige indtil videre?

Er lys det samme som energi?


Det enkle svar på det er "lys er en form for energi".   Ifølge en artikel på quora.com  


Så det kan se ud til, at lys og energi, til vores formål, er stort set det samme.

"Energi" betyder "elektricitet".  Uden lange forklaringer ved vi, at da vi er/eller har energi, skal vores krop have elektricitet.  Hvordan kan vi vide dette?   Vi kan få en EKG- og en EEG-aflæsning, som giver os en udskrevet aflæsning af den  elektriske hjerte- og hjernefunktion.

Dernæst diskuterer vi udsagnet om, at vi er  "væsener af ren energi" fra medicinsk forskning. 

Beings of Pure Energy

#6  Hvad har  Scientists at sige om os som væsener af ren energi?

representative of an atom

a) I en artikel med titlen:  "Intet er solidt og alt er energi"vedArjun Waliavi læser:  

"Når du fokuserer tættere og tættere på atomets struktur, ville du intet se; du ville observere et fysisk tomrum.  Atomet har ingen fysisk struktur; vi har ingen fysisk struktur, _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_fysiske ting har virkelig ingen fysisk struktur! Atomer er lavet af usynlig energi, ikke håndgribeligt stof."

Bemærk venligst, at billedet ovenfor ikke er et billede af et atom.  Det er sat der for at hjælpe dig med at visualisere, hvordan et atom kan se ud, da et atom er lavet af usynlig energi.

b)  "Alt stof er 'frosset lys', light som er bremset og bliver solidt."  Dr. Rochard Gerber, Vibrational Medicine _cc781905-5cde-3194-bb3b3
 

c)  Formlen E=mc2  har med energi at gøre.
Ligningen betyder, at energi og stof er "virkelig aspekter af det samme", og at "stof bare er frosset lys." link

Skal vi fortsætter?

d)  "Dr. Robert O. Becker., i sin bog "The Body Electric", angiver, at  DNA skal have en "kontrolmekanisme". Hvorfor?  Han siger, at DNA ikke kan indeholde nok information i sig selv til at tage højde for forskelle mellem to personer. Derfor kræver DNA en "kontrolmekanisme".  Sammen med denne forståelse af en "kontrolmekanisme, er forståelsen af, at al biologi er energi, og denne energi er af informativ natur."

e)  Dr. Bruce Lipton, forfatter til bogen Biology of Belief, og en af de førende stamcellebiologer på planeten, fandt ud af, at vores DNA og gener ikke er dem, der kontrollerer vores kroppe, men at vores DNA styres fra signaler, der kommer udefra cellen, og det er signaler, der kommer fra de energiske budskaber fra vores tanker, både positive og negative.   


f)  Vi er mere fundamentalt elektromagnetiske (energi) frem for kemiske væsener. (We are accustomed to thinking of ourselves as chemical beings, but that is only part of who we are.)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586d_

Vi kan nu besvare spørgsmålet i afsnit #5.   Udsagnet "vi er væsener af ren energi" kan og er blevet dokumenteret som værende "rigtigt". Hvorvidt det er en New Age-filosofi er ligegyldigt.  Truth is truth. _cc781905-5cde-3194-bb3_cho uses not the fact-0 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Jeg har kun givet et thumbnail svar, men jeg tror, du forstår ideen.  Det ser ud til, at Dr. Bradley kan have ret i denne udtalelse.

#7  Kan vores energifelter måles?

a)  The Heart Math Institute har 25 års videnskabelig forskning, der viser, hvordan stress og følelser direkte påvirker hjertet og hjernen og påvirker vores energifelt, også kendt som det elektromagnetiske felt.

Hvad er et elektromagnetisk felt?  Ifølge Encyclopedia Britannica er et elektromagnetisk felt en egenskab ved rummet forårsaget af bevægelsen af en elektrisk ladning.  

Ifølge den videnskabelige forskning fra Heart Math Institute:

"Dette elektromagnetiske felt i hjertet strækker sig mindst 15 fod i alle retninger.

Dette felt går ud over vores fem sanser og er påvirket af intentionens kraft.

Dette eksisterer i en del af det universelle hav af energi og information, som det menneskelige sind kan få adgang til under de rette betingelser."

Du kan lære mere om hjertets videnskab her.

En 3 minutters video produceret af Heart Math Institute fortæller om hjertets energifelt:

b)  Fra Rusland kommer en maskine kaldet GDV (Gas Visualization Discharge), som næsten ikke kendes her i vesten, men som accepteres af det russiske sundhedsministerium som en medicinsk teknologi.  Mere end 300 læger, praktiserende læger og forskere bruger denne maskine verden over til at overvåge deres patienter før og efter operationer, kræftbehandlinger, energiheling og så videre.

Dette blev udviklet af Dr. Korotkov, en førende videnskabsmand internationalt kendt for sin banebrydende forskning inden for menneskelig energi.  Dr. Korotkov er professor i fysik ved St. Petersburg Federal Research University of Informational Technologies, Mechanics and Optics i Sankt Petersborg, Rusland.

Denne GDV-maskine optager data og producerer billeder fra den fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle energi fra mennesker og oversætter den til en computeriseret model.

Som et resultat af den computeriserede model kan du faktisk se en "aura", samt placeringen og størrelsen af hvert chakra og så videre.  Meget detaljerede oplysninger kan gives.


Se også følgende tre referencer:


https://gdvusa.org/bio-well.html
http://gdvcamera.com/electrophotonics-scientific-basis/
https://www.hindawi.com/journals/ijbi/2011/196460/

For at se Dr. Korotkov "Reveals the Reveolutionary Bio-Well Technology," takcslik her.

Som konklusion, med hensyn til energifelter, er der dokumentation, der viser, at energifelter er virkelige, og det samme er "chakraer" "rigtige"

#8   Er chakraer dæmoniske eller "New Age"?

Selvom vi ikke kan finde sådanne ord som "chakra" eller "muskeltestning" i skriften, kan vi heller ikke finde ordet "treenighed", men alligevel tror vi på treenigheden.  For korrekt at skelne nogets sikkerhed, er vi nødt til at spørge, om disse ting er i strid med bibelske principper.

Gud er sandhed, og han åbenbarer sandheden om alle.  Et eksempel på dette i skriften er historien om Farao i Egypten, som fik en drøm om 7 fede og 7 magre køer for at forberede amtet på den kommende hungersnød. Dette er princippet om Gd som sandhedens oprindelse og forfatter.

Vi er konstant forbløffet over stor arkitektur i den antikke verden.  Hvorfor skulle det være overraskende, at disse gamle kulturer også havde visdom på andre områder?  Gamle kulturer var i stand til at observere og konkludere, at energi løber i ordnede baner (meridianer som opdaget af kineserne) og _cc781905-5cde-3194-bb3b-1386_5c der er 1 cirkler_ eller 5 5 cirkler - 5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_af energi (chakraer som skrevet om i de ældste tekster kaldet Vedaerne i Indien).  

Vi tjener en Gd, der skaber orden.  Dette kan ses i det periodiske system af grundstoffer,et af videnskabens mest kraftfulde og måske mindst forståede redskaber. Denne forfatter fortsætter med at sige  "Alt hvad vi observerer fra planteliv, stjerner, dyr, klipper, luft og vand - stort set alt - er sammensat af 90 naturligt forekommende byggesten kendt som atomer. _cc781905 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Order starter med atomer og de subatomare partikler, der omfatter dem."

 

Det burde give os en tænkepause.  Chakraer og energimeridianer er også "rækkefølgen" af vores eget energisystem.

 

Bare fordi vi ikke var i stand til at måle og "se" disse før dette tidspunkt, ophæver det ikke deres eksistens.  I længst tid vidste det medicinske område ikke, hvordan blodet løb gennem hele kroppen.  Nu lærer vi, hvordan energi løber gennem kroppen.

Sådanne ting som "energifelter" kan nu måles og vises på en visuel måde.  For at se #7 kan vores energifelter måles, klik venligst her.  Dette vil give dig yderligere oplysninger fra Heart Math Institute og arbejdet fra Dr.   Korotkov.

Læs venligst også afsnit #4 for yderligere information, hvor vi diskuterer bibelske principper mere detaljeret.

Det kan du få adgang til her.

Bare fordi chakraer og energimeridianer blev opdaget i en kultur, der inkluderede disse ting i deres religiøse sammenhænge, fjerner det ikke sandheden om eksistensen af disse fænomener, og det gør brugen af ordet "chakra" heller ikke (med den forståelse, at dets navn beskriver dets handlinger) som en energihvirvel) betyder, at vi går ind for religionen fra de kulturer, der opdagede disse sandheder. 

 

Det betyder heller ikke, at vi tilbeder dæmoner eller deltager i en anden religion.  Ordet "chakra" er simpelthen beskrivelsen af, hvad det gør - fungerer som en energihvirvel.  Intet mere.

Sandhed er sandhed, og vi har tidligere i denne artikel vist, at både chakraer og energimeridianer kan påvises at eksistere ved hjælp af teknologi, vi nu har.  Disse ting blev skabt af Gd.  Det, han skabte, er godt.  Han sagde det endda selv.

#9   Er Emotion Code trolddom, hekseri eller på nogen måde forbundet med Ouija-brættet eller spådom (som nogle har hævdet)?

Hvad er trolddom?


Webster's 1828 Dictionary definerer trolddom som: "SOR'CERY, substantiv, Magic; fortryllelse; hekseri; spådom være hjælp fra onde ånder, eller magten til at befale onde ånder”.


Hvad siger Bibelen om trolddom?


Det er tydeligt at se, at ordet trolddom er synonymt med magi og hekseri som relateret til overnaturlige tilstande eller værker. Vi ser ordet trolddom, trolddom eller troldmænd brugt flere gange i Bibelen.


Er Ouija-brættet trolddom?  Ja, det er det. Det er en måde at kommunikere med onde ånder (forklædt som personer, der er "gået videre").  

Hvad er definitionen af  divination?

Cambridge Dictionary definerer spådom som:  "færdigheden eller handlingen til at sige eller opdage, hvad der vil ske i fremtiden".  

Dr. Bradley advarer os om, at vi ikke skal bruge følelseskoden til at stille spørgsmål som:  "hvad bliver det vindende lotterinummer?"  Den brug ville være sand trolddom og/eller spådom.  Den var slet ikke beregnet til den brug. 
 
Den korrekte og tilsigtede brug af følelseskoden er at finde svarene gemt i vores underbevidsthed.  Dette er forklaret mere i afsnittet om muskeltestning.

Der kan synes at være en lighed mellem The Emotion Code og Ouija boardet,  i, at de begge bruger "ja" og "nej" spørgsmål.  Men ligheden slutter der.  Vi taler i et andet afsnit om kroppen som en computer, og at dens sprog kan afkodes i "on" og "off" sprog såsom "yes" og "no".  

Har du problemer med at tro på ting, der er blevet skrevet indtil nu? det kan bare skyldes, at vi lærte klassisk fysik i skolen, og  nu er den linse, som vi bedømmer verden igennem, indstillet til at operere på "klassisk fysik".  Det er forståeligt.

Men hvad nu hvis jeg fortalte dig, at klassisk fysik kun er en del af svaret? At svaret på mange af spørgsmålene i denne artikel er mere fuldstændigt forklaret af kvantefysikken.  Kvantefysik kan virke underlig, så vi kan være fristet til at afvise alt det, der præsenteres her i dag, som underligt.  Men hvis du ønsker at tage et nyt kig på tingene gennem kvantefysikkens linse, kan du blive glædeligt overrasket over, at der er en helt ny verden, der venter på at blive opdaget.

Det er langt fra mig at forsøge at forklare kvantefysikken for dig.  Men der er nogen, der kan gøre det for dig.  Hvis du bare ser nogle få øjeblikke af denne visuelt rige og smukt filmede  video, vil du komme væk med et nyt vidunder af quatum med quatum-verdenen. nye øjne.

Professor Jim Al-Khalili OBE FRS er en britisk videnskabsmand, forfatter og broadcaster. Han er professor i fysik ved University of Surrey.

#10 Kan underbevidstheden have en stemme?

Dette er et kritisk spørgsmål at besvare.  Da vi siger, at vi får adgang til underbevidstheden gennem muskeltestning, er vi nødt til at vide, om det er-84c39b510000000000000000000000000000000000000000000001 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_til at kommunikere med underbevidstheden.

 

Vi kan bedst besvare det spørgsmål, efter at vi kort har set på starter, planter og hvordan dele af vores egen krop kommunikerer, og endda hvordan vores DNA kommunikerer, da "at have en stemme" indebærer, at der kan være kommunikation.


a)  Hvad med livløse genstande såsom stjernerne?  Kan de tale?


Vi læser: "Dag efter dag udgyder de (himlen)  tale frem"  Salme 19:2


Forskere
 har fundet det første bevis på, at stjerner genererer deres egen lyd. 


Faktisk, ja, "levende genstande" kan faktisk "tale"!


b)  Hvad med planteriget? Kan planter "tale"?


Her er en video af to planter og deres reaktioner på kommentarer.  En plante blev mobbet og en blev rost.  Se forskellen på, hvordan de reagerede i denne video.

Planter kan udsende kemiske signalerog kan dele disse signaler med hinanden.  Disse signaler er gennem luften og gennem jorden. Planter kan ikke kun tale, men de kan "modtage" kommunikation.

c)  Kan dele af vores krop kommunikere med hinanden? Det sker hele tiden;  for eksempel fortæller forskellige dele af vores nervesystem, at vores blodtryk skal stige eller falde osv. 

For nylig i 2018,forskerehar fundet en ny vej fra tarmen til hjernen ved hjælp af neuroner, der "taler" til hjernen ved hjælp af elektriske signaler, som neuroner (i hjernen) taler til hinanden.

Tilsyneladende  vi kan kommunikere med vores DNA.  

Russiske forskere fandt ud af, at ikke kun menneskeligt DNA kan omprogrammeres af ord, men også af frekvenser.  

De fandt ud af, at de kromosomer, der er en del af det menneskelige DNA, tjener som holografiske computere.  

De fremsatte også en påstand om, at det menneskelige DNA er et biologisk internet. Læs mere om dether.

Mere om dette emne er diskuteret under afsnittet #15  Muskeltest.

Så nu ser vi, at stjerner, planteriget samt hvordan forskellige dele af vores krop kommunikerer. Vi kan endda kommunikere med vores eget DNA gennem ord!  (Vi ved det, selvfølgelig!  Ordsprogene 23:7 _cc781905-43de, så han-hjertet er dårligt, tænk som hans hjerte .")

 

Fortsætter med spørgsmålet:  "Kan vores underbevidsthed have en stemme?"

d) Lad os definere, hvad underbevidstheden er til at begynde med. 

iceberg representing subconsious

Underbevidstheden er der, hvor de fleste af vores beslutninger, handlinger, følelser og adfærd stammer fra, hvilket er omkring 95-99% af vores hjerneaktivitet.  Det betyder, at det meste af vores bevidste bevidsthed kun er ansvarlig for omkring 1-5 % af vores beslutninger, handlinger, følelser og adfærd.   

 

 Vores bevidste bevidsthed er kun en lille brøkdel af vores hjerneaktivitet.  Vi er i det væsentlige styret af vores underbevidste hjerne – som,under normale omstændigheder kan vi ikke få adgang. 

Se  billedet af isbjerget til venstre?  Det er en repræsentation af vores bevidste sind (over vandet) og det underbevidste sind (under vandet).  Vi kan normalt ikke se, hvad der er under vandet.


Vores underbevidsthed må hellere have en "stemme", da det er der, mindst 95% af vores hjerneaktivitet foregår.  Skal vi ikke have en form for kontrol eller sige, hvad der foregår derinde?

Der skal være en måde at kommunikere med det på.  Men hvordan?

For at gå tilbage til det afsnit for at læse det, takKlik her.

Da vores nuværende medicinske model har en mekanistisk forståelse af kroppen og ikke kan forklare ovenstående, er vi nødt til at fortsætte med at søge efter svar

#11  Kan der være noget, der kaldes "Universal Intelligence"?

#11  Kan der være noget, der kaldes "Universal Intelligence"?

Brian Cox, en britisk partikelfysiker og professor ved University of Manchester, giver en underholdende kort forklaring på, hvorfor alt er forbundet med alting på lidt over tre minutter.  Meget underholdende._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Hvis du har brug for at "se for at tro", er dette måske den mest underholdende forklaring, du nogensinde har set.  

Han introducerer ideen om forbindelse, som er relateret til begrebet "universel intelligens".  Her er det:

Alt hænger sammen Brian Cox 

Den bedste skriftlige forklaring på "universel intelligens"?

Følgende blev skrevet af Terry A. Rondberg, DC, på enParker University site under overskriften "Philosophy IV".

"Der er nogle mennesker, der tror, at Gd er kilden til den universelle intelligens. Andre kan acceptere konceptet om en universel intelligens uden selv at tro på en gd. deduktivt ræsonnement, at en sådan intelligens skal eksistere for at forhindre alt stof i at forfalde til kaos.


Under teknologiens tidsalder – hvor den videnskabelige metode herskede øverst – blev sådanne forestillinger ofte kritiseret for at være "uvidenskabelige". Hvad kritikerne egentlig mente var, at præmissen ikke kunne bevises og ikke blev nået frem til gennem induktiv ræsonnement. Selvfølgelig var det heller ikke forestillingen om, at "Alle mænd er skabt lige", eller at der var rumgående støvsugere kaldet sorte huller (en teori, der i øvrigt også hånede, da den først blev annonceret). Alligevel kræver det første aksiom ikke bevis, og det andet var gyldigt, selv før beviset blev fundet. Sådan er det med udgangspunktet for Universel Intelligens; det er en "sandhed" så grundlæggende, at den overskrider videnskaben og kun kan nås frem til gennem deduktiv logik.


I dag, mens videnskaben ekspanderer i den "nye fysik" og kvantemekanik, accepteres et bredere syn. Nye ideer dyrkes, og deduktiv ræsonnement bliver anerkendt som en gyldig form for logik. Erkendelsen af, at der må eksistere en universel intelligens, bliver endelig taget for givet.


Kiropraktorer smiler ved forestillingen om, at "videnskaben" først nu "opdager" den idé. Når alt kommer til alt, er hele deres profession bygget op omkring den enkle, men dybe sandhed. Læger i kiropraktik forstår, at der er orden og intelligens i hele universet. Ved deduktiv ræsonnement ved de også, at denne orden og intelligens gælder for alle dele af universet, inklusive den menneskelige krop."

Det er mit håb, at ovenstående citat endelig afviser enhver "woo woo" i dit sind om udtrykket "universel intelligens".  Igen, dette er IKKE en "New Age" idé, og igen, hvis nogen bruger dette udtryk, har du nu den rette forståelse af, hvad de egentlig taler om.

#12  Kan vi virkelig "slette"  Følelser?

Det ser ud til, at en rigtig "nulstil" knap er blevet fundet.

Svaret ser ud til at være "ja".

I den første af sin slags bekræftede en nylig undersøgelse dethukommelser kan selektivt slettes. Denne forskning blev udført ved University of Californias San Diego School of Medicine i 2014.

En anden "nulstil" knap er også blevet fundet.  Denne er til det mest biologiske ur i vores hjerne.  Denne undersøgelse blev udført af forskere ved Vanderbilt University og blev offentliggjort i tidsskriftet,Natur, Neurovidenskab2. februar 2015.

Her er kun to eksempler fra velrenommerede universiteter.  

Hvis der derfor er nogle "nulstil"-knapper, der kan verificeres som indbygget i os, ved hjælp af deduktiv ræsonnement, kan der så ikke være en "nulstil"-knap til at slette følelser?

Anchor 1
Anchor 2

#13   Kan følelser virkelig have "frekvenser"?
         And where do we find these følelser?

Nicolas Tesla Energy Frequency Vibration

a)  Tesla var den berømte videnskabsmand, der sagde: “Hvis du vil finde universets hemmeligheder, så tænk i form af energi, frekvens og vibration.”  

Hvis alt er energi, frekvens og vibration, som Tesla siger, formoder jeg, at følelser også har frekvenser.  Lad os se nærmere på dette ....

Hvad gør Nicolas Tesla til en så vigtig person, at vi burde tro på, hvad han sagde?

Han designede det første vekselstrømsvandkraftværk i 1896 i USA ved Niagara Falls. Året efter blev det brugt til at drive byen Buffalo, New York, en bedrift, der blev meget omtalt over hele verden.

Nicola Tesla var også en pioner inden for opdagelsen af radarteknologi, røntgenteknologi, fjernbetjening og det roterende magnetfelt - grundlaget for de fleste vekselstrømsteknologier.  Dette er blot nogle få af hans bedrifter.  Meget af de fremskridt, der er blevet gjort, er blevet bygget ud fra grundlaget for hans forskning.

b)  Vores lugtesans afhænger af vibration

Professor Jim Al-Khalili, i videoen,Tkvantefysikkens hemmelighed,beskriver hvordan vores lugtesans afhænger af både en kemisk receptor OG vibration.  Det er cirka 21 minutter inde i videoen.  Hvis du gik glip af det, postede vi det videolink i afsnit #9. 

c)  Websider, der diskuterer frekvenser af følelser og deres måling:

Dette er blot et lille udpluk:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298234/ (Måling af frekvensen af følelser.)

http://www.themagicofquantum.com/review.php (Kvanternes magi.)

https://www.lifecoachcode.com/2013/04/10/best-3-emotions-frequency-and-vibration/  _cc781905-5cde-3194-6_bb3c-d  (Følelser, frekvens og vibrationer)

Sammenfattende ser det ud som om følelser virkelig kunne have frekvenser!

Og hvor finder vi disse følelser? 

a)  Memories kan gemmes i celler. Vi ser dette interessante fænomen med personlighedsændringer, der nogle gange finder sted hos modtageren efter en organtransplantation.  Det mest almindelige organ, dette forekommer med, er hjertet. Læs mere pånamahjournal.com 

 

b)  Epigenisk hukommelse modificerer DNA og kan ændre vores gener. Forskere fandt ud af, at disse minder kan videregives 14 på hinanden følgende generationer.  En undersøgelse af, hvordan traumer påvirker børn og børnebørn af Holocaust-overlevere, viste, at disse efterkommere har en unormal stresshormonprofil og er mere tilbøjelige til at lide af PTSD, angst og depression.  For at læse mere,Klik her.

c)  Bevis på, at den stress, vores forfædre udholdt, kan og faktisk påvirker os. Mødre, der oplevede stress under deres graviditet såvel som at have udstået stressende barndomsbegivenheder, fødte børn, der blev testet for at have målbare ændringer i deres hjertefrekvens.  Kroppens markører blev fundet, der viste en sammenhæng til den stress, som moderen udholdt, var korreleret med børnenes nedsatte evne til at tilpasse sig stress.  Stressen moderen udholdt ændrede funktionen af hendes afkoms  krop samt påvirkede livskvaliteten og endda levetiden.  Læs mere her.  

Bare en tanke.  Måske er det en god idé at finde og fjerne disse følelser?  De ser ud til at forårsage mere skade, end vi engang troede.

#14  Betyder det noget, om bogen/filmen "The Secret" taler om folk som værende "ren energi" eller bruger udtrykket _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad-136bad-5cf58d"_"5cf58 testingd"?

Uanset om en "New Age"-bog, film eller person bruger udtrykkene "ren energi" eller "muskeltestning" eller et andet udtryk, dekreterer ikke, at disse termer  tilhører dem.  

 

Gud skabte alt, så det hele tilhører ham.  

Og det hele tilhører stadig Ham, uanset hvem der bruger nogen af disse udtryk.  

#15  Er muskeltestning (anvendt kinesiologi) (også kendt som "AK") en New Age-metode, eller er det et gyldigt værktøj til vurdering?

-en)  Før vi dykker ned i emnet anvendt kinesiologi, Lad os først definere, hvad kinesiologi er. Britannica.com definerer det som:   "studiet af den menneskelige bevægelses mekanik og anatomi.

"Muscle testing" fik et dårligt rap som et resultat af "opfindelsen" af Applied Kinesiology (AK) af George Goodheart, Jr., som begyndte at tale om det i 1964.  Han postulerede, at visse muskler korrelerede til specifikke organer, og han sammensatte et omfattende diagnosesystem baseret på den teori.  Det er den kortfattede version af den formodede oprindelse til "muskeltestning."

Mr. Goodheart, Jr. opfandt IKKE muskeltest.  Det, han faldt over, er lige så gammelt som Adam og Eva og var der hele tiden.  Hvad Dr. Goodheart, Jr. gjorde, var at anvende sine hypoteser på en allerede eksisterende funktion bygget i os.

Så hvem skabte Adam og Eva og indbyggede evnen til at høre, se, røre og lugte?

Vi har allerede fastslået, at vi er skabt i hans lighed.  Og han er "sandhed".

Da vi ved, at vi er skabt i "sandhedens billede", er det logisk, at vi vil være fysisk stærke med sandhed og svage med løgne.  

Lad det hele synke på et øjeblik. ....

Den "muskeltest", vi laver i The Emotion Code, har INTET at gøre med AK eller "Applied Kinesiology". Tillad mig venligst at gentage det .... "INGENTING".    

Som vi sagde tidligere, går vi tilbage til kilden for at finde den visdom, vi leder efter.

Kunne du tænke dig at se en humoristisk demonstration af det koncept, jeg forsøger at fremlægge her?  Dette kaldes "Bær sandfærdige, positive, glade tanker".  Dette viser tydeligt, hvordan negativitet gør hans arm svag, og positive tanker får hans arm til at blive stærk.  Bemærk, at uanset hvor meget forsøgspersonen prøver at modstå, kan han ikke. Hans krop bliver svag af en løgn.

 

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    For at se "Bær sandfærdige, positive glade tanker"Vær venligKlik her.

Fik denne demonstration dig til at sætte dig op og bemærke det?  Der blev ikke stillet nogen diagnose her.  Dette viser simpelthen, hvordan vores krop bliver stærk eller svag som reaktion på tanker og ord.  Dette er, hvordan udøvere af The Emotion Code bruger denne funktion, der var indbygget i os.

Som vi nævnte før om "nulstil" knapper (for at se det, Klik her), blev vi skabt med nogle overraskende funktioner.

Som samfund har vi udviklet løgnedetektorer, som politiet bruger i svære sager.  Kunne vores skaber ikke give os vores egen indbyggede løgnedetektor?  En salamander kan trods alt gro sin hale igen, hvis den skæres af.  En ged vil øjeblikkeligt hæve sit C-vitamin niveau til 10.000 enheder som reaktion på stress.  ...  Vi får alle vidunderlige gaver.  Kunne denne gave til at kunne skelne sandhed fra løgne være indbygget i os?  En indbygget funktion, vi aldrig har opdaget før?  Noget at overveje!

Udover det, har du bemærket denne interessante ting, vi alle gør?  Når du ikke føler dig tryg ved noget eller nogen, har du så ikke en tendens til at træde tilbage?  Når du ser noget, du kan lide/elsker, vil du så ikke træde frem? Dette er, hvad "sway"-metoden til muskeltestning er baseret på.  Du går frem, hvis din krop "kan lide" noget, og tilbage, hvis din krop IKKE "kan lide" noget.  Det er en naturlig ting.  Når du tillader dig selv at fornemme dette, vil det bare ske naturligt.  Det kan tage et par forsøg, men det virker.

b)  Om ordet "kode".  Som i The Emotion Code.  Hvad vedrører udtrykket "kode"? Dette er et udtryk, der bruges inden for datalogi og henviser her til en binær kode. Brittinica.com giver os denne definition: "baseret på et binært talsystem, hvor der kun er to mulige tilstande, slukket og tændt, normalt symboliseret med 0 og 1."

Således "tænker" en computer i "on" og "off".  Og ligesom en binær computer kan "on" og "off" funktionen bruges til at angive et "ja" eller "nej" svar.

Underbevidstheden kan opfattes som vores computers harddisk.   Vi har allerede diskuteret, hvordan det er ansvarligt for oprindelsen af 90-95 % af beslutninger, handlinger, følelser og adfærd.  Under normale omstændigheder kan vi ikke få adgang til disse oplysninger.  Hvis vi skal være herre over alt liv (1. Mosebog 1:28), så er vi nødt til at mestre vores eget underbevidste sind.

Det er der, vi har en medfødt metode til at finde information i vores underbevidste sind ved at implementere "ja" og "nej"  questioning.  Vi ved, at når kroppen forbliver stærk, indikerer dette et "ja"-svar.

Stadig ikke sikker på, om vi kan sammenligne underbevidstheden som en computer?  Lad mig indsende denne information til din overvejelse.  Ifølge en artikel med titlen:  "Forskere hacker en menneskecelle og omprogrammerer den som "en lille celle computer", siger de dybest set, at "tinycell computers" er.  Så hvis en celle er som en lille computer, hvad med underbevidstheden?  Kan det ikke fungere på samme måde som en computer?  

 

Som vi diskuterede tidligere, (klik her for at gå tilbage til den del)  research har bevist, at vi faktisk kan bruge sprog til at kommunikere med vores DNA.  Disse russiske undersøgelser gjorde også en påstand om, at det menneskelige DNA er et biologisk internet.

Hvis du har sprunget "Kan underbevidstheden have en stemme?",du kan få adgang til det her

Så det er naturligt, at hvis vores DNA opfører sig som en computer, så virker det ikke så mærkeligt, at vi kan bruge en slags computersprog (som i et "ja" eller "nej") for at få adgang til det, der er i computerlageret af vores underbevidsthed. Og det kan gøres ved at bruge styrken eller svagheden af vores muskler til at bestemme svaret.

c) Er det lykkedes os at gå tilbage til "kilden" med emnet muskeltestning?  Vi blev skabt med mange fede funktioner, hvoraf mange netop nu er ved at blive opdaget.

 

d) Vi er befalet i Første Mosebog 1:28 at være herre over alt liv. Hvad er vigtigere end at være herre over en del af os, der kontrollerer 95-99% af, hvem vi er?  Skal vi ikke også være herre over det?  Og er vi ikke blevet skabt med en måde at gøre det på?

Subconscious Voice

#16  Hvordan Jesus sagde for at dømme en sag

Jesus sagde selv, at man skulle dømme en sag efter frugten.

15 "Pas på de falske profeter. De kommer til dig i fåreklæder, men indeni er de glubske ulve. 16 På deres frugt skal du kende dem. Plukker folk druer fra tornebuske eller figner fra tidsler? 17 Ligeledes bærer ethvert godt træ god frugt, men et dårligt træ bærer dårlig frugt. 18 Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårligt træ kan ikke bære god frugt.  Matthæus 7:15-20

Dette er et direktiv fra vores skaber, ham selv.  Så hvad er frugten af følelseskoden?  Her er blot to vidnesbyrd fra mange modtaget:

Først:

Jeg er nu en  bedre fungerende kone, mor og karrierekvinde, og jeg har bedre fungerende børn.  Deanne fra Indiana


Sekund:

Alt, hvad fru Doris fandt og fortalte mig, mens hun arbejdede med mig, gav genklang hos mig. Jeg mærkede fysiske skift, der fandt sted i mit spiserørsområde, mens hun arbejdede, og nu, fire dage senere, kan jeg bevidne den klare lindring, der er opstået med en sur reflukstilstand. Tusind tak for denne mulighed, for din oprigtige hengivenhed til at hjælpe andre og for den høje grad af professionalisme i dit arbejde.

Evelyn Villafante studerede psykologi/sociolingvistik
Ph.D. Program på Yeshiva University og modtog sin BS Psychology ved Boston College.

(Bemærk venligst, at alle vidnesbyrd på min hjemmeside, Facebook-side og i artikler som denne offentliggøres med tilladelse fra de involverede kunder.)

Jeg har mange vidnesbyrd som ovenstående om fuldstændig og fuldkommen godhed som følge af dette Følelseskodearbejde. Hvis du har brug for at se mere, kan du gå til: 

 

min hjemmeside på: https://www.RestoredForLifeNow.com


Disse er fulde af vidnesbyrd om "frugten" af følelseskoden (og kropskoden).

Mennesker ER ved at blive befriet for deres lidelse. Det er god frugt.

# 18  Konklusion & nogle sidste ord

Tak fordi du tog dig tid til at overveje ovenstående. 

 

Har vi strakt dine tanker om disse spørgsmål?   Blev du nogle gange chokeret?

 

Du er ikke alene.  Niels Bohr (1885-1962) betragtes som fysikkens fader, og som vandt en Nobelpris i 1922 i fysik sagde: _cc781905-5cde-3194-1905-3194-1bbb_3194-1bbb_3194-1bbb_3194-1bcb-3194-5b1b-3194-5b-9bd-3194-5b-5b-3194-5b-9b-3194-5b-9b-3194-5b-5b-3194-5b-9bd-3194-3b1b-9bd-3194-3b1b-9bd-3194-3b194-9bd -136bad5cf58d_kvantemekanik har ikke dybt chokeret dig, du har ikke forstået det.  Alt, hvad vi kalder ægte, er lavet af ting, der ikke kan betragtes som ægte."  Læs mere her

Sidste tanker:​

a)  Hvis vor Fader i sin visdom og godhed skabte:

50.000 – 100.000 forskellige fiskearter,

et sted mellem 9.000 og 10.000 fuglearter,

og 5 millioner arter af insekter osv.,

kunne der ikke være flere måder givet os til at blive fri af vores negative følelser, negative tanker og negative programmering? Måske er følelseskoden bare EN af disse måder?

 

b)  I begyndelsen talte vor Fader og ting blev skabt. Jesus sagde, at han kun gjorde, hvad han så Faderen gøre. Vi er skabt i Guds billede. Vi skal skabe og gøre, som Jesus gjorde. Og vi har fået værktøjer til at hjælpe os med at løse denne opgave.  Skal vi være som ham, der begravede sit "talent", eller ham, der brugte sine 5 til at lave 5 mere?

c)  En af de græske oversættelser for "kraft" er "energi". Måske startede energihealing med Gd? Må dette være HANS idé i første omgang, og alle andre lånte den derfra?

Må Gud give dig visdom i alle spørgsmål, når du går ud af din tro.

Og husk:

"Du skal kende sandheden, og sandheden skal gøre dig fri."  John 8:32

copyright 2018  RestoredForLife.com 

skrevet af Doris Morissette, Certified Emotion Code & Body Code Practitioner

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-91cde år efter klinikken 3b-58d registret efter 3b-dårlig 3b-52cd 3b-dårlig 3b-52cd 3b-dårlig 3b-52cd 31905-91cd.

bottom of page